Podzimní rodičovské schůzky - změna termínu!

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 31. 10. 2019

Tradiční setkání rodičů a pedagogů se z důvodu celorepublikové stávky pedagogů přesouvá ze středy 6. listopadu na čtvrtek 7. listopadu od 16.00 hodin.  

Tradiční setkání rodičů a pedagogů se z důvodu celorepublikové stávky pedagogů přesouvá ze středy 6. listopadu na čtvrtek 7. listopadu od 16.00 hodin.   

Schůzky začínají v učebnách jednotlivých tříd, kde třídní učitelé rodičům předají komplexní informaci o vzdělávacím i výchovném procesu od počátku školního roku. Poté mohou zákonní zástupci navštívit jednotlivé vyučující a konzultovat s nimi konkrétní předměty a související výchovná a vzdělávací témata.  

Samotným schůzkám předchází setkání třídních důvěrníků v rámci Sdružení rodičů a přátel gymnázia. Jednání SRPG začíná v 15.00 v posluchárně chemie.