Letní sportovní kurz Polnička

Autor: Mgr. Monika Sedláčková <sedlackova(at)ghb.cz>, Téma: Sport, Vydáno dne: 13. 09. 2019

Letní sportovní kurz, který probíhal od 2. 9. do 6. 9. 2019, se opět konal v přívětivé obci Polnička. Kurzu se zúčastnilo 35 studentů ze třetích ročníků vyššího gymnázia, které pedagogicky vedli Mgr. Václav Vydlák, Mgr. Jiří Karel, Mgr. Radka Pořízová a Mgr. Monika Sedláčková. Zdravotní péče byla zajištěna zkušeným pedagogem a zdravotníkem Mgr. Martinem Richterem.


Letní sportovní kurz, který probíhal od 2. 9. do 6. 9. 2019, se opět konal v přívětivé obci Polnička. Kurzu se zúčastnilo 35 studentů ze třetích ročníků vyššího gymnázia, které pedagogicky vedli Mgr. Václav Vydlák, Mgr. Jiří Karel, Mgr. Radka Pořízová a Mgr. Monika Sedláčková. Zdravotní péče byla zajištěna zkušeným pedagogem a zdravotníkem Mgr. Martinem Richterem.

Sportovní kurz naplnil očekávání jak studentů, tak i pedagogů. Všichni společně podávali skvělé sportovní výkony, které vyvrcholily mnoha najetými kilometry (120 km a více). Na míčový víceboj se frekventanti kurzu rozdělili do 6 týmů, které mezi sebou soutěžily v jednotlivých sportovních disciplínách (volejbal, basketbal, nohejbal, tenis, stolní tenis a pétanque). Předposlední den kurzu, v odpoledních hodinách, studenti vyrazili na trať zábavně naučného orientačního běhu, který se setkal s nebývalým úspěchem. Studenti proběhli zhruba 10 km úsek s deseti kontrolami.

Ubytování, které nám poskytla tamější Sokolovna, bylo skvělé i pro uspokojení našich sportovních potřeb. Výborná strava v podobě plné penze byla zajištěna zdejší školní jídelnou s velmi usměvavými kuchařkami.

Během všech sportovních činností nebyl nikdo zraněn a ani nedošlo k žádnému defektu na jízdním kole. Studenti vzorně dbali pokynů svých vedoucích, tudíž nebylo nutné kazit zákazy dobrou náladu, která všude panovala. Dokonce lze říci, že studenti byli šťastní a spokojení.

Všem zúčastněným patří velké poděkování za báječný pracovní týden, výborné sportovní výkony, které se v některých případech proměnily v překonání vlastního já.