Dvouletý projekt EU pod názvem Šablony II na GHB byl schválen a startuje

Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková <simunkova(at)ghb.cz>, Téma: Dotační projekty, Vydáno dne: 06. 09. 2019

Šablony II na GHB, který navazuje na projekt Zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení podmínek žáků na naší škole proběhlý v minulých dvou letech. Oba projekty jsou financovány z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Od začátku září běží na našem gymnáziu nový dvouletý projekt pod názvem Šablony II na GHB, který navazuje na projekt Zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení podmínek žáků na naší škole proběhlý v minulých dvou letech. Oba projekty jsou financovány z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Aktivity startujícího projektu jsou zaměřeny na žáky, ale cílí i na učitele - se záměrem dalšího zkvalitnění výuky na naší škole. Ve školním roce 2019/20 se naši žáci setkají více s cizím jazykem ve výuce odborných (nejazykových) předmětů - čtyři pedagogové se budou zlepšovat v angličtině, aby ji následně využili v tzv. CLIL minilekcích zařazených do běžných hodin. V nabídce je i volnočasová aktivita zaměřená na logické myšlení a matematiku - od pondělí 9. září se v odpoledních hodinách bude konat setkávání Klubu matematických dovedností. Naši pedagogové se budou nadále vzdělávat: v tomto projektu se zaměříme na školení vedoucí ke zlepšení ICT dovedností pedagogů a využívání informačních technologií v běžné výuce. V návaznosti na minulý projekt budeme pokračovat ve stážích pedagogů - návštěvou pracovišť získají zkušenosti a inspiraci pro aplikace do výuky.

Manažerem projektu je ředitel školy PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., koordinátory jsou Mgr. Zuzana Šimůnková a RNDr. Milan Zimpl, Ph.D., registrační číslo projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012769.