Naši studenti postupují do finále Dějepisné soutěže gymnázií!

Autor: Mgr. Libor Toman <toman(at)ghb.cz>, Téma: Dějepis, Vydáno dne: 08. 04. 2019

Poprvé v historii našeho gymnázia se naši studenti probojovali do finále prestižní a mediálně hojně sledované Dějepisné soutěže gymnázií.

Trojčlenný tým ve složení Marek Hlaváč (4. D), Tomáš Beránek (4. C) a Martin Toman (2. C) postupuje na body z pátého místa!

Letošní kolo mělo název Rok naděje a léta zklamání 1978 – 1992, přičemž důraz byl kladen na Sametovou revoluci a události, které ji bezprostředně předcházely. Naši studenti postoupili z kraje, který se vyznačoval druhou největší koncentrací úspěšných řešitelů (lépe se umístil pouze Jihomoravský kraj, ze kterého postupuje hned sedm soutěžících). 

Celorepublikové finále se uskuteční na podzim v Chebu za účasti mediálních osobností České republiky a předních historiků moderních dějin. Složení týmu však dozná dvoutřetinových změn, protože dva studenti týmu budou za měsíc maturovat.

Výhercům blahopřejeme!