Generálka na přijímačky

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 25. 03. 2019

Ve středu 3. dubna 2019 od 14.00 nabídne naše gymnázium simulaci ostrých přijímacích zkoušek na střední školy – přijímačky nanečisto.

Ve středu 3. dubna 2019 od 14.00 nabídne naše gymnázium simulaci ostrých přijímacích zkoušek na střední školy – přijímačky nanečisto. Účast na přijímacích zkouškách je otevřená všem zájemcům, není podstatné, zda chtějí studovat na brodském gymnáziu či na jiné střední škole. Také není třeba se nikde registrovat či hlásit předem.

Přijímačky budou svým obsahem i formou odpovídat testům připravovaným ministerstvem školství, nepůjde však o žádné dosud zveřejněné ilustrační testy. Testové úlohy, jež budou pro zájemce 3. dubna na brodském gymnáziu připraveny, tvoří pedagogové této školy, kteří s ministerskými tvůrci testů dlouhodobě spolupracují na různých úrovních a znají jejich testové metody a postupy.

Úroveň své vlastní připravenosti si budou moci přítomní řešitelé srovnat s ostatními. Na začátku celé akce obdrží každý účastník číselný kód, jímž označí své záznamové archy. Po ukončení testování budou všechny archy odevzdány a poté hromadně opraveny. Výsledky a pořadí všech testovaných následně zveřejníme na webu gymnázia tak, aby si účastníci mohli svůj výsledek srovnat s výsledky ostatních. Opravené záznamové archy si budou moci všichni řešitelé vyzvednout na sekretariátu školy v úterý 9. 4. 2019 mezi 12.00-15.30. 

Předpokládaný konec přijímacích zkoušek nanečisto je v 16.30 hodin.