Výměnný pobyt německých a českých studentů

Autor: Mgr. Eva Součková <souckova(at)ghb.cz>, Téma: Německý jazyk, Vydáno dne: 29. 11. 2018

Využijte příležitosti zdokonalit se v němčině a zapojte se do spolupráce naší školy s gymnáziem ve Schriesheimu!Schriesheim je vinařské město s 15 000 obyvateli ležící ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko nedaleko Heidelbergu. Tamější gymnaziální studenti navštíví na konci února (23. 2. - 1.3. 2019) naše město. 

Hledáme české studenty a jejich rodiny, které by byly v tomto termínu ochotné poskytnout německým studentům ubytování. Na začátku října 2019 se pak uskuteční návštěva našich studentů v Německu. Využijte příležitosti poznat nové přátele a zdokonalit se v němčině! Hlásit se můžete během prosince u paní Součkové.