Ekologická olympiáda 2018 - aneb zkoušelo nás i počasí

Autor: RNDr. Marie Vlková <vlkova(at)ghb.cz>, Téma: Biologie, Vydáno dne: 06. 11. 2018

Trojice dívek ze 6.A, ve složení Bára Fučíková, Markéta Drozdová a Matylda Novotná, ukázala, že jsou holky do nepohody a ničeho se jen tak neleknou.


 Trojice dívek ze 6.A, ve složení Bára Fučíková, Markéta Drozdová a Matylda Novotná, ukázala, že jsou holky do nepohody a ničeho se jen tak neleknou.
24. října jsme za deště a vichru dorazili do Skleného u Fryšavy, kde nás v celkem solidní ubytovně přivítal milý personál společně s  kolektivem pracovníků z Ekologického střediska Chaloupky, který tuto akci organizoval.

Po obědě a po úvodní přednášce na téma management CHKO Žďárské vrchy vypuklo soutěžení, jedna poznávačka stíhala druhou a k tomu test znalostí o ochraně přírody.Večer opět přednáška.

Druhý den soutěžící čekal úkol v terénu - navrhnout management určeného území, naštěstí se počasí trochu umoudřilo, nelilo. Odpoledne se konala tzv. malá maturita, kde soutěžící museli opět prokázat své vědomosti.

Třetí den byl pracovní, v praxi jsme si ověřili, jak vypadá péče o chráněné území. Úkolem bylo shrabat posečený mokřad a naše děvčata se opravdu snažila.

Co říci závěrem? V této soutěži je nejdůležitější zúčastnit se, poznat týmovou práci, rozšířit si okruh vědomostí o přírodě a její ochraně, zkusit něco vytvořit.