Logická olympiáda má krajské vítěze, naši studenti mezi nimi opět nechybí!

Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková <simunkova(at)ghb.cz>, Téma: Olympiády a soutěže, Vydáno dne: 05. 11. 2018

Letos vítězství v nejmladší kategorii putuje do Okrouhlice, v nejsilnější kategorii B zvítězil náš student Martin Kosprd a vítěz mezi nejstaršími je z Jihlavy. Ovšem do finále s ním poputuje i oktáván Jakub Doležal, který obsadill 3. místo.
KK LO 2018


V pátek 2. listopadu 2018 se již podeváté na naší škole konalo krajské kolo Logické olympiády. Zúčastnilo se celkem 150 soutěžících ve třech kategoriích, z nichž 10 pokračuje do pražského celostátního finále. Soutěž nejmladší kategorie zahájila radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, paní Ing. Jana Fialová.

Vítězům blahopřejeme a všem postupujícím přejeme úspěch při reprezentaci našeho kraje ve finále, které se uskuteční v pondělí 26. listopadu v Míčovně Pražského hradu. Během finálového klání proběhne i předání diplomů a cen. Všechny postupující žádáme o kontrolu mailu, kde najdou během tohoto týdne další informace.

Kategorie A - 3 postupující

  1. Vít Černý, ZŠ a MŠ Okrouhlice
  2. Jindřich Pešek, ZŠ Hradská 894, Humpolec
  3. Karolína Kožichová, ZŠ Osvobození 1881, Pelhřimov

Náhradníkem pro finále je Marek Roll ze ZŠ Hradská 894, Humpolec.

Kategorie B - 4 postupující

  1. Martin Kosprd, Gymnázium Havlíčkův Brod
  2. Matěj Ságl, Gymnázium Jihlava
  3. Denisa Vítková, ZŠ Seifertova 5, Jihlava
  4. Karolína Kopecká, Gymnázium Chotěboř

Náhradníkem pro finále je Adam Studený ze ZŠ Husova, Náměšť n/O.

Kategorie C - 3 postupující

  1. Matěj Doležálek, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec
  2. Ondřej Med, Gymnázium Jihlava
  3. Jakub Doležal, Gymnázium Havlíčkův Brod

Náhradníkem pro finále je Marek Bedřich z Gymnázia a OA, Pelhřimov.

Počet postupujících z krajského kola v jednotlivých kategoriích se určuje každoročně v závislosti na počtu obyvatel kraje a počtu soutěžících v online kole. Oficiální výsledková listina krajského kola je k dispozici na webu Logické olympiády v sekci krajská kola. Fotografie z krajského kola budou zveřejněny na webu Mensy nebo je najdete ve sdíleném albu.

Soutěž celostátně podpořila Nadace The Kellner Family Foundation a škola Open Gate. Krajské kolo proběhlo za finanční podpory Kraje Vysočina a Města Havlíčkův Brod. Všem, kteří se na organizaci krajského kola podíleli, patří poděkování a obzvlášť velký dík patří pomocníkům z řad našich studentů i absolventů.