Planeta gympl

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 11. 2018

Dne 1. 11. spatřilo světlo tohoto vesmíru i přilehlého okolí první číslo nového gymnaziálního časopisu Planeta gympl.

Dne 1. 11. spatřilo světlo tohoto vesmíru i přilehlého okolí první číslo nového gymnaziálního časopisu Planeta gympl.

Konečný tvar prvního čísla časopisu je výsledkem dvouměsíční obří práce a usilovné spolupráce řady našich studentů a vyučujících, kteří při jeho výrobě uplatnili a nepochybně i dále rozvinuli plejádu dovedností v oblasti publicistické, literární, výtvarné, typografické i informačně technologické. Šéfredaktorkou časopisu je Aneta Petrová, jejím zástupcem Tomáš Beránek. Mezi přispěvatele se dále řadí Anna Burešová, Dorota Bouchalová, Nela Cápalová, Jakub Doležal, Matylda Novotná, Natálie Teclová, Sabina Lukšíčková, Vojtěch Rauer, Klára Debnárová, Jana Vacková a Barbora Zikmundová. Korekturou byla pověřena Zuzana Nimmertondlová. Na grafickém zpracování se podíleli Martin Hajný, Jan Šimůnek, Jana Mejstříková, Sára Hanzlíková a Daniel Koráb. Finální technické a obsahové zpracování je pak především dílem Robina Sitaře a Aleše Římana. Gympláckou Planetu si můžete stáhnout pod následujícím odkazem.