Brodské gymnázium opět mezi nejlepšími

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Výuka, Vydáno dne: 22. 10. 2018

Velmi zdatně si vedli maturanti brodského gymnázia u státní maturitní zkoušky. Ve všech předmětech zkoušky se vyšvihli vysoko nad celostátní průměr a například absolventi čtyřletého cyklu skončili v didaktickém testu z matematiky první ze všech středních škol v kraji a pátí v celé ČR.Velmi zdatně si vedli maturanti brodského gymnázia u státní maturitní zkoušky. Ve všech předmětech zkoušky se vyšvihli vysoko nad celostátní průměr a například absolventi čtyřletého cyklu skončili v didaktickém testu z matematiky první ze všech středních škol v kraji a pátí v celé ČR.

 V matematickém testu dosáhli maturanti ze všech středních škol v ČR průměrně 52,9% úspěšnosti, maturanti ze všech čtyřletých gymnázií v ČR 62,7% úspěšnosti a titíž maturanti na brodském gymnáziu 77,3% úspěšnosti - o 14,6 procentních bodů tak předčili průměr republikového výsledku ve svém studijním oboru. Ve zkoušce z anglického jazyka si pro změnu vedli zdatně brodští oktaváni: republiková úspěšnost zde dosáhla 77,2%, úspěšnost gymnazistů v ČR 87,7% a úspěšnost našich oktavánů 94,8%.

Výsledky maturit 2018 - společná část

Na výsledcích státních maturit  2018 je však nejpodstatnější to, že naši studenti ve všech třech předmětech, českém jazyce, anglickém jazyce i matematice předčili průměrné výsledky studentů všech gymnázií v celé republice a řadí tedy brodskou školu k celorepublikovému gymnaziálnímu nadprůměru.

Níže uvedené grafy srovnávají průměrnou úspěšnost u státní maturitní zkoušky mezi všemi středními školami, lycei, gymnázii a naší školou v letech 2011 -2018. Z grafů je mj. zřejmé, že brodské gymnázium se  až na drobné výchylky drží nad gymnaziálním průměrem dlouhodobě.

Výsledky maturit 2018 - společná část

Výsledky maturit 2018 - společná část

Výsledky maturit 2018 - společná část