Letní sportovní kurz Polnička

Autor: Mgr. Monika Sedláčková <sedlackova(at)ghb.cz>, Téma: Sport, Vydáno dne: 12. 09. 2018

Letní sportovní kurz, který probíhal od 3. 9. do 7. 9. 2018, se opět konal v přívětivé obci Polnička. Kurzu se zúčastnilo 36 studentů ze třetích ročníků vyššího gymnázia, které pedagogicky vedli Mgr. Martin Richter, Mgr. Václav Vydlák, Mgr. Jiří Karel, Mgr. Radka Pořízová a Mgr. Monika Sedláčková. Zdravotní péče byla zajištěna zkušeným a skvělým záchranářem Alešem Křížem, který se osvědčil i jako servisní technik či tažný kůň.

Letní sportovní kurz, který probíhal od 3. 9. do 7. 9. 2018, se opět konal v přívětivé obci Polnička. Kurzu se zúčastnilo 36 studentů ze třetích ročníků vyššího gymnázia, které pedagogicky vedli Mgr. Martin Richter, Mgr. Václav Vydlák, Mgr. Jiří Karel, Mgr. Radka Pořízová a Mgr. Monika Sedláčková. Zdravotní péče byla zajištěna zkušeným a skvělým záchranářem Alešem Křížem, který se osvědčil i jako servisní technik či tažný kůň.
Sportovní kurz naplnil očekávání jak studentů, tak i pedagogů. Všichni společně podávali skvělé sportovní výkony, které vyvrcholily mnoha najetými kilometry (146 km a více). Studenti byli rozděleni do 4 skupin, ve kterých absolvovali veškerou cyklistiku. Na míčový víceboj se frekventanti rozlosovali do 6 týmů, které mezi sebou soutěžily v jednotlivých sportovních disciplínách (volejbal, basketbal, nohejbal, tenis, stolní tenis a pétanque).
V rámci kurzu proběhly také přednášky o údržbě jízdního kola, o technice jízdy, o zásadách první pomoci, o pravidlech jednotlivých sportů a opětovné proškolení o pravidlech silničního provozu a BOZP na sportovním kurzu a sportovních hrách.
Ubytování, které nám poskytla tamější Sokolovna, bylo skvělé i pro uspokojení našich sportovních potřeb. Výborná strava v podobě plné penze byla zajištěna zdejší školní jídelnou s velmi usměvavými kuchařkami.
Během všech sportovních činností nebyl nikdo zraněn a ani nedošlo k žádnému defektu na jízdním kole. Studenti vzorně dbali pokynů svých vedoucích, tudíž nebylo nutné kazit zákazy dobrou náladu, která všude panovala. Dokonce lze říci, že studenti byli šťastní a spokojení.
Všem zúčastněným patří velké poděkování za báječný pracovní týden, výborné sportovní výkony, které se v některých případech proměnily v překonání vlastního já.