Zabezpečení ochrany osobních údajů (GDPR)

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Stálé menu, Vydáno dne: 07. 09. 2018Gymnázium Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců na základě a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů:
Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod
zastoupené PhDr. Hynkem Bouchalem, Ph.D., ředitelem školy (bouchal@ghb.cz, tel. 569 669 331)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: :
Mgr. Bc. Hana Kadečková:
kadeckova@ghb.cz, tel. 569 669 332

Škola má zpracovaný funkční systém ochrany osobních údajů – směrnici o technicko-organizačním opatření k zajištění ochrany osobních údajů (GDPR), včetně kontrolních mechanismů. Při práci s osobními údaji se všichni zaměstnanci školy řídí touto směrnicí.

Zpracování osobních údajů ve škole je dáno právními předpisy (např. údaje z přihlášky ke studiu, údaje získané od zákonných zástupců v průběhu vzdělávání) nebo zvláštními účely (vyplývají ze zajišťování provozu školy, zejména sportovních kurzů, exkurzí, řešení pojistných událostí). Ke zpracování osobních údajů dává informovaný souhlas subjekt údajů (žák, zákonný zástupce).

Škola zajistí zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu a pouze po nezbytnou dobu (zpravidla po dobu studia subjektu údajů).

Žák a zákonný zástupce žáka má právo na:

Pokud se žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka domnívá, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, mohou podat stížnost řediteli školy, pověřenci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.