Prázdninové rekonstrukce

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 08. 2018

 Čas prázdnin je na našem gymnáziu také tradičním časem rekonstrukcí. V letošním roce jde především o obnovu fasády staré budovy, ale nejen o ni.Čas prázdnin je na našem gymnáziu také tradičním časem rekonstrukcí. V letošním roce jde především o obnovu fasády staré budovy, ale nejen o ni.

Rekonstrukce fasády v celkové výši 13.450.000 Kč je rozvržena do tří etap. V loňském roce byla obnovena omítka na staré budově směrem do Štaflovy ulice. V rámci druhé etapy byla letos v červnu dokončena obnova pozdně secesní fasády na části staré budovy směrem do ulice Boženy Němcové a nyní prochází rekonstrukcí omítka funkcionalistické přístavby. V podzimních měsících nás ještě čeká obnova secesní fasády na budově v Kozí ulici. Během příštího roku škola projde třetí etapou rekonstrukce – na novou tvář čeká fasáda staré budovy a budovy v Kozí ulici směřující do školního dvora.

Rekonstrukce s sebou nese také výměnu, respektive nové nátěry řady oken ve vyjmenovaných částech nemovitosti. Návštěvníci směřující do školy v prázdninových měsících procházejí bočními vchody, protože v přestavbě se též nachází schodiště hlavního vestibulu. Jeho obnovou dokončíme dvouletou kompletní rekonstrukci celého vstupního prostoru školy. Od září budou mít studenti školy k dispozici originální kolostojan, který ve spolupráci s památkáři, městem Havlíčkův Brod a programem Mládež Kraji Vysočina obstaral studentský parlament.  

rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce