Fyzikální olympiáda: Další veleúspěšný rok pro GHB

Autor: Mgr. Václav Vydlák <vvydlak(at)email.cz>, Téma: Olympiády a soutěže, Vydáno dne: 19. 05. 2018

Posuďte sami ...

Ve školním roce 2017/2018 proběhl již 59. ročník fyzikální olympiády. Tuto prestižní fyzikální soutěž pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků.

Také v tomto ročníku studenti Gymnázia Havlíčkův Brod navázali na skvělé úspěchy z předchozích let.  


1. místo v okresním kole kat. F: Martin Kosprd, 3.A   

1. místo v okresním kole kat: E: Klára Ledvinková, 4.A

3. místo v krajském kole kat. C: Adam Pipek, 2.D

2. místo v krajském kole kat. B: Ladislav Trnka, 3.C

1. místo v krajském kole kat. B: Tomáš Růžek, 7.A

5. místo v krajském kole kat. A: Ladislav Trnka, 3.C (s postupem do celostátního kola)

8. místo v krajském kole kat. A: Tomáš Růžek, 7.A


Všem studentům blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.