Informace pro uchazeče, kteří konali přijímací zkoušku

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 24. 04. 2018

Článek obsahuje oznámení o tom, kdy a jak budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.1. Nahlížení do spisu:

V pozvánce k přijímací zkoušce na naše gymnázium obdrželi všichni uchazeči oznámení o tom, že do podkladů k rozhodnutí budou moci nahlížet ve středu 25. 4. mezi 8.00-10.00. Mezi těmito podklady však ještě NEBUDOU opravené záznamové archy. Tyto opravené záznamové archy Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání rozešle na jednotlivé školy až v pátek kolem 8.00. K nahlédnutí tedy budeme moci poskytnout jen neopravené záznamové archy vyplněné uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky.

2. Zveřejnění výsledků:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstva školství ČR poskytne výsledky přijímacích testů nejpozději v pátek 27. dubna 2017 do 8.00. Gymnázium Havlíčkův Brod poté na základě svých kritérií stanoví konečné pořadí uchazečů. Posléze budeme uchazeče telefonicky kontaktovat, abychom zjistili, zda k nám opravdu nastoupí. Na základě těchto informací pak v pátek odpoledne cca mezi 15.00-20.00 zveřejníme oficiální pořadí přijatých/nepřijatých uchazečů na našem webu.

Žádáme všechny uchazeče, aby sledovali tento web. Podrobný časový harmonogram postupu v rámci přijímacího řízení zveřejníme bezprostředně poté, kdy k nám dorazí výsledky přijímacích testů z ministerstva.