Badatelské centrum plné vědy

Autor: Mgr. Pavla Kotnová <kotnova(at)ghb.cz>, Téma: Projekty a exkurze, Zdroj: kotnova, Vydáno dne: 02. 03. 2018

 V týdnu před jarními prázdninami ožilo Badatelské centrum naší školy programem pro základní školy z Havlíčkova Brodu a okolí. Mladí návštěvníci se pod vedením učitelů gymnázia věnovali zkoumání přírodovědných témat na šesti pracovištích centra.Program, který žáci absolvovali a který se uskuteční také pro další ZŠ našeho

regionu na jaře a v létě, byl následující:

Analýza vzorků – Důkaz bílkovin v různých látkách (RNDr. Marie Vlková)

Spektrometrie – Analýza olejů (Mgr. Jiří Karel)

Fotoelektrický jev (RNDr. Irena Králová)

Digitální částicová kamera (RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.)

Vlastnosti světla – Keplerův dalekohled (Mgr. Václav Vydlák)

Mikroskopie – Mikroreliéfy (Mgr. Pavla Kotnová)

Žáci základních škol si program užili s patřičným zaujetím, jak dokládají následující

fotografie, a v Badatelském centru je rádi přivítáme i v dalších letech.