Naše badatelské centrum v březnu přivítá krajské setkání věnované nadání

Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková <simunkova(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 26. 02. 2018

Tématem akce, která se bude konat 13. března 2018, bude badatelsky orientovaná výuka a rok moderních technologií. Na závěr bohatého programu vystoupí i naši studenti.

V úterý 13. března se od 10 do 14 hodin sejdou v badatelském centru Gymnázia Havlíčkův Brod odborníci, učitelé i zájemci z řad veřejnosti na setkání věnovaném podpoře nadání v našem kraji. Tématem akce bude badatelsky orientovaná výuka a rok moderních technologií. Kromě příspěvků o možnostech financování aktivit pro nadané děti je na programu i představení konkrétních projektů a kroužků, které cílí na bystré děti a mládež nejen v Havlíčkově Brodě. Na závěr setkání přestaví badatelské aktivity studentů i naše škola.

Akci pořádá Krajská skupina pro podporu nadání a je zdarma. Protože je kapacita místnosti omezena, prosíme návštěvníky o přihlášení na adrese krajské koordinátorky RNDr. Šárky Uchytilové z Národniho institutu dalšího vzdělávání (uchytilova@nidv.cz).