Odevzdání přihlášek k přijímacímu řízení

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 08. 02. 2018

Přihlášku k přijímacímu řízení na střední školy musí všichni zájemci o studium odevzdat do 1. března 2018. V článku najdete podrobnější informaci o tom, jak budou přihlášky přijímány na Gymnáziu Havlíčkův Brod.Přihlášku lze odevzdat buď osobně na sekretariátu školy, nebo zaslat poštou vždy nejpozději 1. 3. 2018, u poštovního doručení rozhoduje datum podání. Pokud se uchazeč rozhodne pro osobní odevzdání, pak tak může učinit v pracovních dnech mezi 7.30-15.30, ovšem s výjimkou jarních prázdnin, tj. pondělí 26. 2. – čtvrtku 1. 3. 2018, kdy bude sekretariát k příjmu přihlášek otevřen pouze mezi 8.00-12.00.

Pokud uchazeči o studium počítají s tím, že přihlášku odevzdají během tréninků na přijímací zkoušky, mohou tak učinit ve středu 14. 2. a 21. 2, další dva tréninky proběhnou až v březnových termínech. V případě dotazů volejte na číslo 569 669 331, případně pište na mail bouchal@ghb.cz.

Následujícím odkazem můžete stáhnout platný formulář přihlášky ke vzdělávání ve střední škole. Formulář oboustranně vytiskněte (není nutný barevný tisk, stačí černobíle), vyplňte a doručte příslušné střední škole. Nezapomeňte nechat přihlášku potvrdit na základní škole. K dispozici jsou také vzory vyplněných přihlášek (pro uchazeče z 5. tříd i pro uchazeče z 9. tříd).