Studenti na zasedání Rady studentů Kraje Vysočina

Autor: Předseda Studentského parlamentu <mysaktuma(at)seznam.cz>, Téma: Studentský parlament, Vydáno dne: 17. 01. 2018

V pondělí 8. 1. 2018 se konalo zasedání Rady studentů Kraje Vysočina v Jihlavě a naši studenti tam nesměli chybět. V pondělí 8. 1. 2018 se konalo zasedání Rady studentů Kraje Vysočina v Jihlavě a naši studenti tam nesměli chybět.

            Na schůzi se vytvořily okresní parlamenty. Tam se diskutovalo hlavně o mimoškolních aktivitách, které by se mohly uskutečnit v budoucnu a to např. charita, různé sportovní dny, festivaly, čtenářský kroužek pro maturanty, …

            Také se tam probíral Veletrh mezinárodních příležitostí. To je nezisková prezentace mezinárodních příležitostí pro studenty SŠ. Na veletrhu budou studentům nabídnuty aktivity, programy a jiné možnosti, jak se mohou zapojit do mezinárodního prostředí, aby poznali, jak důležitá je výuka cizích jazyků na středních školách. Prezentovány budou nekomerční aktivity, jako evropské vzdělávací programy, Dům zahraniční spolupráce - Erasmus+, Evropská dobrovolná služba, Eures, Evropský region Dunaj-Vltava, možnosti studia nebo stáže v zahraničí, nadační/stipendijní fondy, letní jazykové kempy a mnoho dalšího.

            V Havlíčkově Brodě se Veletrh mezinárodních příležitostí bude konat ve čtvrtek 8. 2. 2018.