Setkání současných studentů s absolventy 2017

Autor: Mgr. Ondřej Láska <laska(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 12. 2017

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 se od 10:00 uskuteční 3. ročník „Setkání absolventů a současných studentů gymnázia“. Podobně jako v loňském roce se akce těší velkému ohlasu. Zúčastní se jí přes čtyřicet absolventů školy. V textu najdete jejich seznam i podrobnější harmonogram akce.Ve čtvrtek 21. 12. 2017 se od 10:00 uskuteční 3. ročník „Setkání absolventů a současných studentů gymnázia“. Podobně jako v loňském roce se akce těší velkému ohlasu. Zúčastní se jí přes čtyřicet absolventů školy. V textu najdete jejich seznam i podrobnější harmonogram akce.

Absolventy, kteří se přijdou podělit o své zkušenosti, jsme seřadili dle jejich odborné profilace:

1. PRÁVO, JUSTICE

Tomáš Novotný, absolvent 2003, MU Brno, Právnická fakulta. Advokátní zkoušky složil v roce 2013. V současnosti vede vlastní advokátní kancelář v Havlíčkově Brodě. Je držitelem C1 certifikátu ILEC (International Legal English Certificate) University of Cambridge.

Jaroslav Benák, absolvent 2015, MU, Právnická fakulta. V současnosti doktorské studium.

Lukáš Svoboda, absolvent 2015, UK, Právnická fakulta, obor – Právo a právní věda. Zaměstnání - Paralegal - AK Forteslegal.

2. MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Aneta Zachová, absolventka 2012, MU, FSS, obor - Mezinárodní vztahy a žurnalistika, v rámci Erasmu studijní pobyt v Římě, stáž ve Florencii, dobrovolnictví na EXPO Milán

Zuzana Vacková, absolventka 2010, MU, FSS, obor – Mezinárodní vztahy a Právnická fakulta, obor – Právo.

Abdel Fattah Sharabati, absolvent 2016, UK, FSV, obor – Mezinárodní teritoriální studia.

Tomáš Pospíšil, absolvent 2004, VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, obor - Mezinárodní studia – diplomacie. Zakladatel Executor-ma-smulu.cz

Ervín Hausvater, absolvent 2012, UK, FSV, obor – Bezpečnostní studia, dříve také obor – Afrikanistika.

3. EKONOMICKÁ STUDIA

Andrea Králová, absolventka 2017, Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta, obor – Management obchodní činnosti.

Lukáš Novák, absolvent 2016, VŠE Praha, Národohospodářská fakulta, obor – Ekonomie (1. ročník).

Pavlína Vaněčková, absolventka 2016, MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta, obor – Finance a právo (2. ročník).

Milan Šmíd, absolvent 2005, VŠE, fakulta Podnikohospodářská - obor Podniková ekonomika a management. Zaměstnání – Seznam.cz pozice ředitel zboží.cz.

Ladislav Doležal, absolvent 2005, VŠE, fakulta Podnikohospodářská - obor Podniková ekonomika a management. Zaměstnání – McDonald´s marketing supervizor.

Josef Jiráček, absolvent 2005, VŠE, fakulta Podnikohospodářská. V současnosti na pozici Head of Product operations for Central Europe ve firmě Tesco.

Otto Jirgl, absolvent 2012, VŠE, Bc. obor - Mezinárodní obchod, Universidad Autónoma de Barcelona, obor - Master in International relations, Security and Development. V současnosti studuje na Toulouse Business School, Master of Science v oboru - Marketing management. Pracovní zkušenosti – v roce 2016 Centre delàs d´estudis per la pau - výzkumná stáž. Od roku 2017 - Pragofon - vlastní start-up v digitálním marketingu.

4. LÉKAŘSTVÍ (VŠEOBECNÉ, ZUBNÍ, veterinární) a ošetřovatelsví

Markéta Buráňová, absolventka 2015, MU, Lékařská fakulta, obor – Všeobecné lékařství.

David Honzárek, absolvent 2010, UK, Lékařská fakulta HK, obor – Všeobecné lékařství.

Dominika Milfeitová, absolventka 2014, UK, Lékařská fakulta Hradec Králové, obor Všeobecné lékařství.

Zuzana Báčová, absolventka 2012, UK - 3. Lékařská fakulta - obor Všeobecné lékařství.

Kateřina Dolejší, absolventka 2015, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství, obor – Veterinární lékařství. Zaměstnání – výpomoc na Klinice MVDr. Štursy.

Kristina Špalková, absolventka 2015, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství, obor – Veterinární lékařství.

Jitka Kubátová, absolventka 2004, Univerzita Pardubice, Bc. obor - Všeobecná sestra a Mgr. obor - Ošetřovatelství + SŠ a VOŠ Havl. Brod, obor Specializace v psychiatrii. Psychiatrická nemocnice v Havlíčkově Brodě, oddělení pro léčbu závislostí.

5. TECHNICKÉ OBORY – dopravní stavitelství

Tomáš Mojžyšek, absolvent 2010, ČVUT, Fakulta dopravní, obor - Dopravní inženýrství a řízení dopravy/Projektování silnic a dálnic + VUT, Ústav soudního inženýrství, obor Expertní inženýrství v dopravě. Pracovní zkušenosti - Krajská správa a údržba silnic Vysočina - stáž v roce 2015, dále AF CityPlan Praha - konzultant dopravního plánování. V současnosti projektantem dopravních staveb pro firmy BAU projekt a EFEKT projekt.

6. TECHNICKÉ OBORY – STROJNÍ A NANOMATERIÁLY

Jana Blažková, absolventka 2014, ČVUT, Fakulta BMI, obor – Biomedicínské inženýrství.

Patrik Bouchal, absolvent 2015, VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor Základy strojního inženýrství (3. ročník).

Jakub Zíka, absolvent 2015, VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor Základy strojního inženýrství (3. ročník).

Jan Sláma, absolvent 2014, Technická universita Liberec, fakulta Mechatroniky a mezioborových studií, obor - Nanomateriály (3. ročník). Zaměstnání - Rekutech Pardubice - ionexové membrány.

Martin Šoupal, absolvent 2016, Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií (2. ročník).

7. TECHNICKÉ OBORY – IT, aplikovaná matematika

Martin Hyrš, absolvent 2008, VUT Brno, FIT, obor - Bioinformatika a biocomputing, v současnosti doktorské studium.

Ondřej Mráz, absolvent 2010, ČVUT, FIT, obor – Softwarové inženýrství (zaměření: informační systémy a managament). Zaměstnání - Raventia s.r.o. - Java vývojář, dále tvorba softwaru pro Českou pojišťovnu a Generali, a také Adol monitoring - Java a PHP vývojář.

Jan Bína, absolvent 2014, ČVUT, FIT, obor - Teoretická informatika.

Marek Bukáček, absolvent 2007, ČVUT, FJFI, obor - Aplikovaná matematika a doktorské studium obor - Aplikovaná matematika. Zaměstnání - Salix Capital - Kvantitativní analytik financí.

8. ŽURNALISTIKA

Jiří Svatoš, absolvent 2014, UK, FSV, obor – Žurnalistika. Zaměstnání - Český rozhlas - redaktor domácí redakce, dále česká verze televize Eurosport - komentátor přímých přenosů (fotbal, tenis) a také v  Lidových novinách - redaktor webu Lidovky.cz.

9. UČITELSTVÍ

Jan Fejt, absolvent 2015, UK, MatFyz, obor – Fyzika zaměřená na vzdělávání.

Sára Hanzlíková, UK, Pedagogická fakulta, obor – Speciální pedagogika. V současné době zaměstnána v Soukromé MŠ Pro Family s.r.o. jako vedoucí učitelka.

Bohdana Cicálková, absolventka 2006, MU, PedF a FF, obor - učitelství Českého jazyka a ZSV pro SŠ, dále 2 roky studium na FSS, obor - Psychologie, žurnalistika. Pracovní zkušenosti - Mediacall - operátorka (při škole), dále Casino Vegas - dealerka (při škole) a v současné době pracuje pro  Home credit - vedoucí týmu trenérů (školení operátorů, apod.).

10. HUMANITNÍ STUDIA

Jan Dolejš, absolvent 2011, UK, Filosofická fakulta, obor – Jihovýchodoevropská studia.

Michal Kamp, absolvent 2003, MU, Filosofická fakulta, obor – Historie a učitelství historie pro SŠ. Zaměstnání - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - historik, kurátor sbírek.

11. PSYCHOLOGIE

Jan Sojka, absolvent 2007, MU, FSS, obor - psychologie, sociologie, politologie. Studijní pobyt Queen's university, Velká Británie. V současnosti Soukromá psychologická ambulance - psycholog, psychoterapeut.

Barbora Zemanová, absolventka 2009, UPOL, Filosofická fakulta, obor – Psychologie a také obor – Filmová věda a kulturní antropologie. Zaměstnání – Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod.

Kateřina Klementová, absolventka 2008, MU, Filosofická fakulta, obor – Psychologie a Pedagogická fakulta, obor – Speciální pedagogika. Zaměstnání – Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod.

 12. LINGVISTIKA

Libuše Janáčková, absolventka 2016, MU Brno, Filosofická fakulta, obor – Francouzský jazyk a literatura, Český jazyk a Literatura (2. ročník).

Kristýna Lutnerová, absolventka 2015, UK, Filosofická fakulta, obor – Český jazyk a literatura.

13. DALŠÍ PŘÍRODOVĚDNÉ OBORY

Václav Kučera, absolvent 2017, Jihočeská universita, Zemědělská fakulta, obor – Zootechnika (rybářství a ochrana vod).

Eliška Krýsová, absolventka 2015, UK, PřF, obor – Molekulární biologie a biochemie organismů. Zaměstnání na Ústavu organické chemie a biochemie v Praze, oddělení Molekulární biologie a biochemie, laboratoř Proteázy lidských patogenů – výzkum HIV viru.

Tomáš Zelenka, absolvent 2010, UK, PřF, Mgr. obor – Genetika, molekulární biologie a virologie. V současnosti doktorské studium obor – Biologie na Krétské univerzitě (Řecko). Pracovní zkušenosti - Centrum nových technologií (CeNT) Varšavské univerzity – Stáž, dále SBP Medical Discovery Institute (Florida, USA) – Stáž. V současné době Ústav molekulární biologie a biotechnologie - Marie Sklodowska-Curie fellow program Chromatin3D (IMBB-FORTH, Řecko).

14. sOCIÁLNÍ A Humanitární práce

Eliška Gerthnerová, absolventka 2005, UPOL, CMTF , obor - Sociální politika a sociální práce (specializace Humanitární pomoc) a PřF, obor - Mezinárodní rozvojová studia (stáž na Jamajce v karibské nevládní organizaci). Magisterské studium absolvovala v Nizozemí na Utrecht University - Faculty of Geosciences - obor - International Development Studies (výzkumná stáž v Etiopii - spolupráce s americkou nevládní organizací). Po studiu pracovala v rámci programu United Nations Volunteers pro jednu z agentur OSN v Hanoi (Vietnam), poté jako nezávislá konzultantka na výzkumech v Kambodži. Dva a půl roku působila v Skeci pro Evropské záležitosti Úřadu vlády ČR. V současné době pracuje jako junior expert na Delegaci Evropské unie ve Skopje (Makedonie).

Iveta Pavelková, absolventka 2010, UK, 1. LF a FF, obor – Adiktologie a obor sociální práce. V současné době pracuje v Prev-centru Praha jako lektor primární prevence, dále v Centru odvykání kouření - "Život bez cigaret" jako osobní poradce pro odvykání kouření a v neposlední řadě v Psychiatrické nemocnici Jihlava jako adiktolog na uzavřeném ženském oddělení léčby závislostí.

 

První část setkání proběhne ve čtyřech učebnách gymnázia, kde absolventi představí své studijní obory, zkušenosti s přijímacím řízením a samotným studiem, případně přechod do pracovního procesu a jejich současnou práci. Každý z absolventů během cca 10 minut představí své studijní a pracovní zkušenosti, následovat bude diskuse. Dále bude následovat minikonference určená primárně pro studenty 4. ročníků. Dosud jsme domluveni s několika absolventy, kteří se k naší velké radosti uvolili prezentovat podrobněji specifika své práce a odbornější problémy, kterým se věnují. Níže uvedená tabulka přináší program jednotlivých učeben, který se může aktualizovat dle momentální situace a také přibližný program minikonference. Po ukončení setkání nabízíme absolventům krátkou prohlídku školy a neformální společenské posezení. Setkání je otevřeno i všem dalším absolventům, pro usnadnění organizace se hlaste na mail ghb.setkaniabsolventu@gmail.com.

 

 

Na setkání srdečně zveme všechny současné studenty i profesory školy!!!

Harmonogram 2017
Rozpis absolventů do skupin