Školní výsledky celonárodní soutěže Bobřík informatiky

Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková <simunkova(at)ghb.cz>, Téma: Informatika (ICT), Vydáno dne: 06. 12. 2017

I letos si naši žáci prověřili své algoritmické myšlení. Tibor Šťastný z tercie se dokonce dostal mezi celostátní špičku v kategorii Kadet.

I letos si naši žáci prověřili své algoritmické myšlení. Soutěž Bobřík informatiky, jejíž úlohy řeší mládež po celém světě, se totiž zaměřuje na schopnost řešit problémy a na umění své řešení jednoznačně popsat. Tibor Šťastný z tercie se dokonce dostal mezi celostátní špičku v kategorii Kadet, čímž pokračuje v tradici celostátních vítězů z naší školy.

Bobřík informatiky 2017

Nespornou výhodou soutěže je atraktivní forma online testu s interaktivními úlohami a pěknou grafikou. Soutěžící se ihned po skončení testu dozví, zda se zařadili mezi úspěšné řešitele. Celonárodní pořadí se stanovuje ve třech nejstarších kategoriích.

Jako každý rok, vyhodnotili jsme i letos výsledky v rámci školy. Ovšem letos poprvé naši soutěžící obdrželi i ceny, za což děkujeme Sdružení rodičů a přátel gymnázia. 

Bobřík informatiky 2017

Výsledky kategorie Benjamin

V této kategorii soutěžili žáci primy a sekundy, mezi 55 soutěžícími se našlo 35 úspěšných řešitelů. Vítězka Kateřina Kreuzová z 2. A. získala maximální počet bodů.
  1. Kreuzová Kateřina, 2. A
  2. Laštovicová Marie, 2. A
  3. Novotná Dorota, 1. A

Výsledky kategorie Kadet

V této kategorii soutěžilo 7 žáků tercie a kvarty, jelikož termín soutěže kolidoval s termínem jiné celoškolní akce. Odvaha všech našich soutěžících byla odměněna titulem úspěšný řešitel a náš školní vítěz Tibor Šťastný je zároveň mezi republikovými vítězi. Po skončení soutěžení si žáci v rámci robotického workshopu vyzkoušeli naše nové učební pomůcky - dva Ozoboty.
  1. Šťastný Tibor, 3. A
  2. Kosprd Martin, 3. A
  3. - 4. Brož Petr a Jindra Jan, 4. A

Výsledky kategorie Junior

Tato kategorie je určena pro první dva ročníky střední školy. Na naší škole se zapojilo 68 studentů, z nichž 18 bylo úspěšných. Potvrdila se naše každoroční zkušenost, že středoškolské kategorie jsou mnohem náročnější a uspět v nich není lehké.
1. - 2. Drápalík Martin, 5. A a Pipek Štěpán, 1. C
3. Šereda Jiří, 6. A

Výsledky kategorie Senior

Kategorie určená pro nejstarší dva ročníky střední školy bývá nejnáročnější, letos ze sedmi účastníků z naší školy byl jediný úspěšný řešitel - vítěz kategorie Jan Šimůnek. Dle bodového pořadí v kraji se v této kategorii postupuje do ústředního kola, které se koná v každém kraji na jednom místě ve stejnou dobu, opět online, proto je pak možné stanovit přesnější celostátní pořadí.
  1. Šimůnek Jan, 7. A
  2. Sitař Robin, 7. A
  3. Bouda Štěpán, 7. A
Do ústředního kola postupují naši tři nejlepší a mezi náhradníky jsou navíc Adam Zelenka a Petr Prokš. Soutěž se bude konat 1. února 2018 v Jihlavě.