Zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení podmínek žáků na naší škole

Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková <simunkova(at)ghb.cz>, Téma: Dotační projekty, Vydáno dne: 16. 11. 2017

Od začátku září běží na našem gymnáziu projekt pod názvem Zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení podmínek žáků na naší škole. V období do konce srpna 2019 díky tomu na škole působí školní psycholožka, učitelé absolvují aktivity vzájemné spolupráce ve výuce, či stáže u zaměstnavatelů. Naši žáci také mohou využít nabídku doučování z matematiky, které má působit jako prevence školního neúspěchu v prvním a maturitním ročníku středoškolského studia.

Od začátku září běží na našem gymnáziu projekt pod názvem Zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení podmínek žáků na naší škole. Tento projekt probíhá v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropské unie, konkrétně v rámci výzvy č. 02_16_035 (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ).

V období do konce srpna 2019 díky tomu na škole působí školní psycholožka, učitelé absolvují aktivity vzájemné spolupráce ve výuce, či stáže u zaměstnavatelů. Naši žáci také mohou využít nabídku doučování z matematiky, které má působit jako prevence školního neúspěchu v prvním a maturitním ročníku středoškolského studia. Také proběhne školení pro celý pedagogický sbor, které se bude věnovat aktuální tematice inkluzivního vzdělávání.

Celkem je zapojeno 26 pracovníků školy. Manažerem projektu je ředitel školy PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., koordinátory jsou Mgr. Zuzana Šimůnková a RNDr. Milan Zimpl, Ph.D., registrační číslo projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005266.

logolink