Ekologická olympiáda Chaloupky 2017

Autor: RNDr. Marie Vlková <vlkova(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 13. 11. 2017

Ve dnech 8. až 10. listopadu se tříčlenné družstvo z kvinty ve složení Markéta Drozdová, Barbora Fučíková a Maria Šimůnková zúčastnilo krajského kola 23. ročníku Ekologické olympiády. Děvčata se v silné konkurenci umístila na skvělém 5. místě a stala se úspěšnými řešiteli.


 Olympiáda, jejíž letošní téma bylo Dřeviny rostoucí mimo les, se konala ve vzdělávacím středisku Chaloupky.
Příprava na ni nebyla nikterak jednoduchá. Během dvou měsíců bylo třeba zvládnout domácí úkol, což obnášelo vyhledat v našem okrese minimálně 10 významných stromů, vytvořit o nich dokumentaci, zanést do internetové mapy, uspořádat soutěž formou hlasování o nejlepší z uvedených stromů a vyhodnotit ji.
 Krom toho se děvčata musela naučit vše, co s danou problematikou souvisí. Od legislativy, přes poznávačky dřevin, včetně charakteru jejich dřeva, dřevokazných hub, hmyzu, ptáků, až po faktory ovlivňující život stromů.
Zajímavou součástí soutěže bylo i poznávání čajů zhotovených z našich dřevin. Náročná byla stezka, kde soutěžící  přímo v terénu plnili různé úkoly, například změření výšky stromu, vyhodnocení jeho zdravotního stavu atd.
O obtížnosti úkolů svědčí i to, že maximálního počtu 100 bodů nedosáhlo žádné z jedenácti zúčastněných družstev. Vítězové získali 76 a naše holky 65,5 bodů. Za svůj výkon si děvčata zaslouží velkou pochvalu, vždyť se této soutěže zúčastnila poprvé a obstála i v silné  konkurenci ostřílených družstev se studenty z oktáv.
Na závěr několik fotografií dokumentujících soutěž.

 

EO 1

EO2

EO3

EO4

EO5

EO6

EO7

EO8