Volby do Školské rady GHB

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 03. 11. 2017

V prosinci končí funkční období členů Školské rady Gymnázia Havlíčkův Brod. Veškeré informace o nové volbě najdete v tomto článku.

V prosinci končí funkční období členů Školské rady Gymnázia Havlíčkův Brod. Školská rada GHB má 6 členů: dva členy jmenuje zřizovatel školy (kraj Vysočina), dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy a dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Funkční období je tříleté. Pravidla pro fungování školských rad určují paragrafy 167 a 168 školského zákona. Volby do školské rady proběhnou souběžně s třídními schůzkami ve středu 8. 11. 2017 od 16.00 do 18.00 hod.

Vážení rodiče, pokud máte zájem o členství ve školské radě, je třeba podat kandidaturu, a to písemnou formu na adresu školy (formulář kandidatury), popřípadě osobně v kanceláři školy, nejpozději však do středy 8. 11. 2017 do 8:00 hodin. Součástí kandidatury je prohlášení navrhovaného kandidáta o tom, že s kandidaturou souhlasí.