Výsledky krajského kola Logické olympiády 2017

Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková <simunkova(at)ghb.cz>, Téma: Olympiády a soutěže, Vydáno dne: 04. 11. 2017

Celkem 10 ze 150 účastníků páteční soutěže se může těšit z postupu do pražského celostátního finále. Jeden z nich je i z naší školy!

V pátek 3. listopadu 2017 se již posedmé na Gymnáziu Havlíčkův Brod konalo krajské kolo Logické olympiády. Zúčastnilo se celkem 150 soutěžících ve třech kategoriích, z nichž 10 pokračuje do pražského celostátního finále. Soutěž nejmladší kategorie zahájila radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, paní Ing. Jana Fialová.

Vítězům blahopřejeme a všem postupujícím přejeme úspěch při reprezentaci našeho kraje ve finále, které se uskuteční 27. listopadu v Míčovně Pražského hradu. Během finálového klání proběhne i předání diplomů a cen. Všechny postupující žádáme o kontrolu mailu, kde najdou během tohoto týdne další informace.

Kategorie A - 3 postupující

  1. Marek Roll, ZŠ Hradská, Humpolec
  2. Vít Černý, ZŠ a MŠ Okrouhlice
  3. Vladimír Srb, ZŠ Otokara Březiny, Jihlava

Náhradníkem pro finále je Karolína Šťastná ze ZŠ Chrudimská, Ždírec nad Doubravou.

 

Kategorie B - 4 postupující

  1. Matěj Ságl, Gymnázium Jihlava
  2. Matěj Macek, Gymnázium Třebíč
  3. Šimon Vokurka, Gymnázium Jihlava
  4. Martin Kosprd, Gymnázium Havlíčkův Brod

Náhradníkem pro finále je Adam Studený ze ZŠ Husova, Náměšť n/O. 

 

Kategorie C - 3 postupující

  1. Ondřej Med, Gymnázium Jihlava
  2. Jiří Klubal, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec
  3. Iveta Strnadová, Gymnázium Velké Meziříčí

Náhradníkem pro finále je Matěj Doležálek z Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec. 

 

Počet postupujících z krajského kola v jednotlivých kategoriích se určuje každoročně v závislosti na počtu obyvatel kraje a počtu soutěžících v online kole.

Oficiální výsledková listina krajského kola bude k dispozici nejpozději 7. listopadu na stránkách Logické olympiády v sekci krajská kola. Fotografie z krajského kola budou zveřejněny na webu Mensy.

Soutěž celostátně podpořila Nadace The Kellner Family Foundation a škola Open Gate. Krajské kolo proběhlo za finanční podpory Kraje Vysočina a Města Havlíčkův Brod.

Všem, kteří se na organizaci krajského kola podíleli, patří poděkování a obzvlášť velký dík patří pomocníkům z řad studentů i absolventů - letos poprvé jsme testy opravili hned po soutěži.