Lyžařský kurz prvních ročníků (1C+1D) - info

Autor: Mgr. Martin Richter <richter(at)ghb.cz>, Téma: Sport, Vydáno dne: 01. 11. 2017

Lyžařský kurz prvních ročníků se uskuteční v již tradičním prosincovém termínu. Další podrobné informace najdete dále v článku...


Termín konání kurzu: 15. 12. 2017 – 22. 12. 2017
Místo konání kurzu: Penzion PROTĚŽ, Janské Lázně
Vedoucí kurzu: Mgr. Richter Martin
Instruktoři: Mgr. Sedláčková Monika, Mgr. Vydlák Václav, Mgr. Pořízová Radka, Mgr. Závodná Andrea
Lékař kurzu: MUDr. Kašpar Miloslav
Třída: 1C + 1D
Předpokládaný počet frekventantů kurzu: 57 studentů
Odjezd: 15. 12. 2017 v 9.00 hodin (od budovy okresního soudu, sraz účastníků kurzu v 8.30h, žádáme rodiče, aby neparkovali před budovou soudu – je nutné ponechat místo pro příjezd a parkování autobusu, děkuji)
Předpokládaný návrat: 22. 12. 2017 v cca 14.00 hodin k budově okresního soudu
Dopravu zajišťuje:  ZODOS s.r.o  -  Okrouhlice
Strava: plná penze (pitný režim během jídla)
Cena lyžařské jízdenky: 1900,-Kč - pět dnů ze šesti (+ 50,-Kč vratná záloha na čipovou kartu)

Ochranná přilba je povinná pro lyžaře i snowboardisty!!! Doporučujeme seřízení vázání v odborném servisu – týká se lyžařského i snowboardového vybavení. Všichni účastníci kurzu si povinně zajistí reflexní doplňky k oblečení pro zvýšení viditelnosti za špatných světelných podmínek (podvečerní nebo večerní vycházka, návštěva kina...). Využijte možnosti úrazového připojištění jednotlivých účastníků lyžařského kurzu (individuální sjednání u Vámi zvolené pojišťovny).

Na kurzu je studentům a studentkám zakázáno požívat alkoholické nápoje, kouřit tabákové výrobky, užívat drogy a další omamné či návykové látky, hrát hazardní hry, manipulovat s otevřeným ohněm.

Studenti si na kurz připraví obálku, která bude označena jejich příjmením a jménem, třídou, tlf. kontaktem na rodiče. V obálce bude vložen zdravotní průkaz a potvrzení o bezinfekčnosti podepsané zákonným zástupcem - (na potvrzení o bezinfekčnosti uvádějte datum odjezdu!). Potvrzení o bezinfekčnosti bude studentům vydáno cca týden před odjezdem na lyžařský kurz. Tyto obálky budou vybrány po příjezdu na místo konání kurzu a po skončení kurzu budou rozdány zpět. Průkazy totožnosti (OP) a kartičky pojištěnce do obálek nevkládejte! Kartičku zdravotní pojišťovny bude mít každý účastník kurzu u sebe i na svahu během výcviku!

Studenti budou podrobně poučeni o bezpečnosti na lyžařském kurzu a obdrží veškeré informace ohledně kurzu během hodin tělesné výchovy. Případné další otázky a informace Vám podá vedoucí kurzu - Mgr. Richter Martin (tel. 604553654 nebo 569669330).