Výběrové řízení projektu Erasmus – zájemci čtěte!

Autor: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. <zimpl(at)ghb.cz>, Téma: Erasmus+, Vydáno dne: 20. 10. 2017

Vzhledem k velkému zájmu studentů GHB o právě začínající projekt Erasmus bylo rozhodnuto, že účastníci budou vybráni ve výběrovém řízení. To se týká pouze studentů, kteří se do projektu již přihlásili a nikoli těch, kteří přihlášení dodatečně zvažují.

Vzhledem k velkému zájmu studentů GHB o právě začínající projekt Erasmus bylo rozhodnuto, že účastníci budou vybráni ve výběrovém řízení. To se týká pouze studentů, kteří se do projektu již přihlásili a nikoli těch, kteří přihlášení dodatečně zvažují.

Podmínkou účasti v konkurzu je zaslání motivačního dopisu ve Wordu souběžně na emailové adresy milan.zimpl@email.cz a mirka.svob@seznam.cz. Délka motivačního dopisu není stanovena. Důraz bude kladen na obsah a stylistiku, příp. gramatickou úroveň českého jazyka a úpravu textu. Motivační dopis by měl vycházet ze základní otázky „Proč právě já bych měl být zapojen do projektu Erasmus?“.

Termín zaslání je do středy 25. října 2017. Emaily zaslané po tomto datu nebudou zaevidovány.