Lingvistická olympiáda

Autor: Mgr. Eva Součková <souckova(at)ghb.cz>, Téma: Olympiády a soutěže, Vydáno dne: 19. 10. 2017

Zajímáte se o cizí jazyky? Chtěli byste nahlédnout do světa exotických jazyků? Řešíte rádi logické úlohy a hádanky? Zapojte se do České lingvistické olympiády!Česká lingvistická olympiáda je každoroční zábavná soutěž v řešení lingvisticky orientovaných úloh. Soutěž je určena pro studenty kvint až oktáv osmiletých gymnázií a 1.- 4. ročníků čtyřletých gymnázií.

Pro úspěšné řešení úloh je třeba pochopit, jak fungují nejrůznější jazykové jevy ve více či méně exotických jazycích. V úlohách se tak můžete setkat třeba s angličtinou, arabštinou, čínštinou, ale také třeba maďarštinou, sanskrtem, hebrejštinou, indiánskými jazyky, starou chetitštinou, či jazyky, které dnes používá už jen hrstka mluvčích.

Důležité je, že popisované jazyky samozřejmě nemusíte (a vlastně v mnohých případech ani nemůžete) znát, všechny indicie potřebné k vyřešení úloh budou k dispozici.

Soutěž probíhá v jedné kategorii a ve třech soutěžních kolech. Školní kola se konají na středních školách 20.-24.11. 2017. Termín konání školního kola na naší škole bude přihlášeným studentům včas oznámen. Poté proběhnou dvě regionální kola v Praze a Olomouci a celostátní kolo se pak uskuteční v dubnu 2018 v Praze. Čtyři nejlepší soutěžící z ČR postupují na Mezinárodní lingvistickou olympiádu, která se shodou okolností koná v roce 2018 v našem hlavním městě.

Naše gymnázium se do soutěže zapojuje poprvé, proto neváhejte a přihlaste se do 15. listopadu 2017 u E. Součkové. Zde je také možné nahlédnout do úloh z minulých ročníků a získat tak o soutěži jasnější představu.