Školní poradenské pracoviště

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Stálé menu, Vydáno dne: 10. 10. 2017Ve školním roce 2022/2023 je součástí pedagogického sboru GHB jako školní psycholog Mgr. Kateřina Lemberková.

Mgr. Kateřina Lemberková
Email: lemberkova@ghb.cz

Pracovní doba
PO  
ÚT 7:15 - 17:15
ST  
ČT  
 

Na konzultaci doporučuji se předem osobně či e-mailem objednat.

Pracovna školního psychologa se nachází v přízemí staré budovy v učebně J5.

Nabídka poradenských služeb:

Školní psycholog nabízí individuální konzultace pro studenty, jejich rodiče a učitele, pracuje s třídními kolektivy, účastní se adaptačních výjezdů, podílí se na realizaci programů primární prevence a dalšími svými aktivitami usiluje o posilování pozitivní atmosféry ve škole.

Těžiště práce školního psychologa spočívá v individuální spolupráci se studenty, kterou studenti využívají jednorázově nebo opakovaně. Studenti mohou přicházet s tématy souvisejícími s jejich studiem, ale i s mnohými dalšími otázkami a potížemi, se kterými se v životě setkávají.

Pro studenty:

Pro pedagogy:

Pro rodiče: