Zájemci, hlaste se do projektu Erasmus+

Autor: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. <zimpl(at)ghb.cz>, Téma: Erasmus+, Vydáno dne: 08. 10. 2017

Naše škola se v letech 2017 – 2019 zúčastní projektu Erasmus+, jehož hlavním tématem je strava a zdravé stravovací návyky. Gymnázium Havlíčkův Brod bude v tomto časovém rozmezí úzce spolupracovat s Lycée de la Venise Verte (Francie, Niort), Mäntsälän Lukio (Finsko) a s Liceo Scientifico Statale E. Fermi (Catanzaro Lido, Itálie). 

Naše škola se v letech 2017 – 2019 zúčastní projektu Erasmus+, jehož hlavním tématem je strava a zdravé stravovací návyky (přesný název zní: IPSO FACTO (Innovative Pedagogical Scenario On Food and Consumption Trends and Opportunities). Gymnázium Havlíčkův Brod bude v tomto časovém rozmezí úzce spolupracovat s Lycée de la Venise Verte (Francie, Niort), Mäntsälän Lukio (Finsko) a s Liceo Scientifico Statale E. Fermi (Catanzaro Lido, Itálie). 

Komunikace bude probíhat především v angličtině, ale také ve francouzštině, němčině a italštině. Projekt je vhodný pro studenty ve věku 15 – 17 let.

Co nabízíme:
- návštěvu uvedených destinací, tj. západní Francie, jižní Itálie a centrálního Finska (zdarma letenka, ubytování v rodině)
- zdokonalení jazykových dovedností
- možnost najít si kamarády a známé
- poznání kulturních zvyků jiných národů

Co požadujeme:
- práci na výstupech projektu
- schopnost dorozumět se v cizím jazyce alespoň na základní úrovni
- ubytování v rodině výměnou (1 – 2 studenti z ciziny)
- slušné vystupování (reprezentace GHB)
- souhlas zákonných zástupců

Realizace výjezdů:
- doprovod dvou učitelů GHB
- délka jednoho pobytu cca týden
- doprava letecky, na místě vlakem, příp. místní dopravou
- ubytování v rodinách

Zájemci, hlaste se do 20. října u RNDr. Milana Zimpla, Ph. D. nebo u Mgr. Libora Tomana. V případě velkého zájmu proběhne výběrové řízení.