Přípravný kurz na přijímací řízení v době pandemie

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 30. 11. 2020

Gymnázium Havlíčkův Brod opět nabízí všem zájemcům, kteří se chtějí dobře připravit na přijímací řízení na střední školu, spolehlivý a účinný servis. Přípravu přizpůsobíme aktuální epidemiologické situaci, účast je otevřená všem, není podstatné, zda chtějí studovat na našem gymnáziu, či na jiné střední škole. 


Gymnázium Havlíčkův Brod opět nabízí všem zájemcům, kteří se chtějí dobře připravit na přijímací řízení na střední školu, spolehlivý a účinný servis. Přípravu přizpůsobíme aktuální epidemiologické situaci, účast je otevřená všem, není podstatné, zda chtějí studovat na našem gymnáziu, či na jiné střední škole. 

Přípravný servis, jejž brodské gymnázium poskytuje, tvoří pedagogové této školy, kteří s ministerskými tvůrci testů dlouhodobě spolupracují na různých úrovních a podrobně znají jejich testové metody a postupy. Všechny lekce přípravného kurzu jsou zdarma.

1. Harmonogram přípravného kurzu

Už první varianta přijímacích zkoušek nanečisto, která se uskutečnila ve středu 2. 12. 2020 od 15.00, svým obsahem i formou odpovídala přijímacím zkouškám připravovaným ministerstvem školství. Zájemcům jsme nabídli vlastní, originální testy, které tvořili pedagogové gymnázia na základě letité zkušenosti s přijímacím řízením i s ministerskými testovými úlohami.

Intenzivní příprava na přijímací zkoušky začala ve středu 20. ledna ve 14.00. V tento čas jsme odstartovali další variantu on-line přijímaček nanečisto, která přesně simulovala průběh opravdového přijímacího řízení. Lednová verze našich přijímaček nanečisto slouží tomu, aby zájemci o studium přesně identifikovali silná a slabá místa svých dovedností a znalostí a tomu přizpůsobili následující přípravu. Přijímačky byly součástí tzv. informačního dne , během nějž vysvětlujeme všem návštěvníkům administraci a organizaci přijímacího řízení.

Oblíbené tréninky na přijímací zkoušky, které pořádáme už osmým rokem a které jsou letos naplánovány vždy na středu 10. 2.; 17. 2.; 24. 2. a 3. 3. od 14.15, pak zájemce nejen provedou obsahovými nástrahami „přijímaček“, ale naučí je také vyplňovat ministerské testové formuláře.

Celý tréninkový maraton zakončíme třetí verzí přijímaček nanečisto, které opět vytvoří pedagogové gymnázia a které proběhnou ve středu 14. dubna 2021 od 14.00. Tato poslední přípravná aktivita by všem zájemcům měla poskytnout objektivní zpětnou vazbu o tom, jaký pokrok během přípravných kurzů udělali, případně které části učiva si ještě musí během posledních týdnů zbývajících do přijímacích zkoušek doplnit. 

2. Všechny aktivity přizpůsobíme aktuální epidemiologické situaci

 Dokud bude trvat nepříznivá epidemiologická situace a všechna opatření komplikující běžný chod školy, budou všechny nabízené aktivity organizovány v on-line režimu.

3. Registrovaní zájemci obdrží testové úlohy a další užitečné materiály elektronicky

V předchozích letech MŠMT zveřejnilo několik ilustračních i ostrých testů, podobně bude postupovat i letos. Pedagogové brodského gymnázia na tomto základě vytvořili řadu vlastních testových úloh. Pokud se zájemci zaregistrují na mailu bouchal@ghb.cz, získají do této testové databáze přístup. Testy, jejich správná řešení, stejně jako další důležité informace týkající se přijímacího řízení, budou všem registrovaným zájemcům průběžně zasílány od podzimu 2020 až do dubna 2021, kdy celé přijímací řízení končí vyhlášením výsledků. Registrace tak zájemcům zároveň poskytne spolehlivou záruku, že nepřehlédnou žádnou důležitou informaci o průběhu a administraci celého přijímačkového kolotoče. Při registraci uchazeči uvedou své jméno, příjmení, e-mailový kontakt a údaj o tom, zda mají zájem o informace o čtyřletém cyklu (zájemci z devátých tříd) či o osmiletém cyklu (zájemci z pátých tříd). Registraci, účast na všech akcích, které škola v souvislosti s přijímacím řízením připravuje i veškeré materiály a informace poskytujeme zdarma. Otázky s přijímacím řízením spojené zodpovíme na mailu bouchal@ghb.cz.