Jáchym Bártík mezi 25 nejaktivnějšími středoškoláky

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Olympiády a soutěže, Vydáno dne: 16. 08. 2017

Účast v soutěži Nejaktivnější středoškolák 2017 vynesla letošnímu maturantu naší školy Jáchymu Bártíkovi zařazení mezi TOP 25 nejlepších studentů v rámci celé ČR.Účast v soutěži Nejaktivnější středoškolák 2017 vynesla letošnímu maturantu naší školy Jáchymu Bártíkovi zařazení mezi TOP 25 nejlepších studentů v rámci celé ČR.

Soutěž vyhlašuje server prostredoskolaky.cz a jejími hlavními podporovateli jsou mj. společnosti Google nebo Microsoft. Jáchym popsal svou účast následujícími slovy: „Každý soutěžící nejdříve na internetu vyplnil krátké formuláře o až šesti svých mimoškolních aktivitách, kterých se v několika minulých letech účastnil. Důležité byly především otázky typu: proč jsem danou mimoškolní aktivitu dělal, co mi přinesla a co jsem se naučil, nebo jakých úspěchů jsem díky ní dosáhl. Na základě odpovědí pak porota vybrala top 50 účastníků, z nich top 25 účastníků a z nich ještě 10 nejlepších, u kterých bylo určeno i vzájemné pořadí.“  Slavnostní vyhlášení pak Jáchym popsal takto: „Na vyhlášení soutěže jsme byli pozváni do centrály Microsoftu v Praze, kde jsme absolvovali krátkou prohlídku a několik přednášek. Před samotným vyhlášením proběhla ještě beseda s velmi zajímavými hosty (dva podnikatelé, profesionální mentor a další). Celá akce byla poměrně dobře zorganizovaná a z mého pohledu se povedla.“ Kromě Jáchyma si v soutěži vedl zdatně i další letošní maturant Matěj Mezera, který se dostal do TOP 50 nejaktivnějších středoškoláků.

Jáchymovi i Matějovi k úspěchu srdečně blahopřejeme a připojujeme fotografie ze slavnostního vyhlášení.

bartik
bartik
bartik
bartik