Gymnázium v rekonstrukci

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Různé, Vydáno dne: 31. 07. 2017

Stejně jako v předchozích letech prochází i o letošních prázdninách brodské gymnázium rekonstrukcemi. Výrazné proměny se tentokrát dočká část fasády staré budovy, školní hřiště a vstupní vestibul. Fotoreportáž ze stavebních úprav najdete uvnitř článku.Stejně jako v předchozích letech prochází i o letošních prázdninách brodské gymnázium rekonstrukcemi. Výrazné proměny se tentokrát dočká část fasády staré budovy, školní hřiště a vstupní vestibul. 

Finančně a časově nejnáročnější je oprava fasády staré budovy. Zhotovitel vysoutěžil tuto stavební akci, jež je rozvržena do tří let, za 13.300.000 Kč. V tomto kalendářním roce se rekonstruuje část fasády do Štáflovy ulice. V roce 2018 přijde na řadu stěna směřující do ulice Boženy Němcové a v roce 2019 fasáda vnitřního dvora školy. Jelikož se opravuje podle původní štukové omítky, jde o akci stavebně komplikovanou a práce se vždy protáhnou až do pozdních podzimních měsíců. Výsledkem by však měla být fasáda historicky i esteticky ladící s okolními budovami ZŠ Štáflova a bývalé obchodní akademie.

Akce hřiště je sice oficiálně vedena jako rekonstrukce, vzhledem k původnímu stavu pozemku se však jedná spíše o výstavbu nového víceúčelového sportovního prostoru. Stavba byla vysoutěžena za 5.700.000 Kč a svému účelu by měla začít sloužit na sklonku září 2017. Obě zmiňované akce finančně zaštítil zřizovatel školy - Kraj Vysočina.

Poslední aktivita, úplná rekonstrukce vestibulu, je sice finančně nejméně náročná, z hlediska fungování školy však stejně důležitá jako předchozí dvě akce. Přestavba se může uskutečnit díky přátelům a příznivcům školy z řad veřejnosti: projekt navrhla absolventka gymnázia, nyní architektka Barbora Stejskalová, finančně významně přispěli soukromí donátoři z řad příznivců gymnázia a také studentský parlament, jemuž se podařilo sehnat peníze z evropských grantů. Na konci by měl být uživatelsky vstřícný prostor, jemuž bude vévodit kopie zakládací listiny školy z roku 1735, která bude zvěčněna na celé levé stěně vestibulu a jejíž realizace se ujme pedagog školy Mgr. Daniel Koráb, který se dlouhodobě věnuje mj. kaligrafii.

 

rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonsrukce1
rekonsrukce1
rekonsrukce1
rekonsrukce1
rekonsrukce1
rekonsrukce1
rekonsrukce1