Školní rok 2016/2017 v předmětové komisi ČJ

Autor: Mgr. Aleš Říman <riman(at)ghb.cz>, Téma: Český jazyk, Vydáno dne: 30. 06. 2017

Bilance roku školního roku 2016/2017 je více než příjemná. Pomineme-li prostý fakt, že právě skončil, a nahlédneme-li jej očima předsedy předmětové komise českého jazyka při Gymnáziu Havlíčkův Brod, je skutečně o čem psát, a co více, pozitivně psát.Bilance roku školního roku 2016/2017 je více než příjemná. Pomineme-li prostý fakt, že právě skončil, a nahlédneme-li jej očima předsedy předmětové komise českého jazyka při Gymnáziu Havlíčkův Brod, je skutečně o čem psát, a co více, pozitivně psát.

Nelze nepřipomenout olympijské úspěchy Michaely Zvancigerové, Kateřiny Bouchalové, Veroniky Plíhalové a Martiny Arltové. Děvčata v okresním kole rozdrtila konkurenci v obou vypsaných kategoriích a rozhodně se neztratila ani v kole krajském. Co víc, Martina Arltová skončila na třetím místě a chvíli se, vinou neprofesionality pořadatele, radovala i z postupu do kola celostátního. Všem jmenovaným patří velká gratulace! Úspěchy jsme slavili tradičně i v recitačních soutěžích, jakkoliv náhled hodnotitelů okresního kola je bohužel s tím našim nespojitý a brání tomu, aby byly výsledky našich studentů ještě zářnější.

Přejděme ale dál. Druhým rokem mají studenti našich třetích ročníků a septim za povinnost sepsat seminární práci, protoodborný text. V semináři z literatury vzniklo celkem pět prací a všechny nadprůměrné. Nad ostatními ale přece jen o kousíček vynikala práce Kateřiny Mináčové o hledání identity afroamerických obyvatel skrze interpretaci děl tzv. Harlemské renesance.  Pět prací, pět výborných, co více si přát! Snad jen, aby tomu bylo stejně i v roce následujícím.

Krom výše zmíněného ještě jeden úspěch – iniciativou Kateřiny a Pavlíny Mináčových a Veroniky Plíhalové vznikl na GHB opětovně filmový klub, poprvé na popud samotných studentů! A začíná se mu dařit, má za sebou v posledních dvou měsících celkem pět projekcí, zájem diváků utěšeně narůstá, třeba spolu s ním přijde i odpovídající zázemí.

A v samotném závěru roku pak došlo na tradiční literární kurs. Tato slavnost literatury určená pro nandané studenty proběhla celkem pošesté, ovšem naposled v roce 2014. Po dvou letech velkolepých uměleckých kursů se podařilo oslovit celkem 24 studentů dvou gymnázií a výsledek jejich týdenní činnosti byl impozantní, jak se budete moci přesvědčit i na podzimní a zimní prezentaci jejich děl ve Vrchlabí i Havlíčkově Brodě. Více se dozvíte v následujícím samostatném článku.

Jak jsem již předeslal v úvodu, byl to dobrý rok. Děkuji za něj všem kolegyním a kolegům, členkám a členům komise, protože jejich každodenní činnost přináší nadstandardní ovoce. A děkuji za něj i Vám, studentům. A teď už hybaj na prázdniny. A nezapomeňte, že se dají třeba i pročíst J

                                                                                                                                             Aleš Říman