Finále soutěže "Bücherwurm"

Autor: Mgr. Eva Součková <souckova(at)ghb.cz>, Téma: Německý jazyk, Vydáno dne: 17. 04. 2017

Divadlo 29 v Pardubicích přivítalo začátkem dubna finalisty soutěže v předčítání německých textů.Soutěž s názvem "Bücherwurm" (Knihomol) pořádá již několik let Goethe centrum Pardubice a naše gymnázium se jí pravidelně zúčastňuje. Soutěží se v několika kategoriích (základní školy, nižší a vyšší stupeň gymnázií, střední odborné školy a učiliště a studenti, kteří pobývali v německy mluvících zemích).

V letošním roce si jednotliví účastníci soutěže připravili úryvky z knihy Michaela Endeho "Momo". Porota složená ze zaměstnanců Goethe centra Praha a Pardubice i bývalých soutěžících hodnotila interpretaci a výraz, techniku čtení (plynulost, větná melodie, přízvuk) a výslovnost. Předstoupit před zaplněný divadelní sál a přečíst text tak, aby byly splněny výše uvedené podmínky a porota byla spokojena, nebylo vůbec jednoduché.

Náš student Vilém Pecen (3.C) získal v celostátní konkurenci celkem 165 bodů a obsadil tak vynikající 3. místo. Gratulujeme a děkujeme za odvahu a vzornou reprezentaci školy!

Fotografie ze soutěže je možné zhlédnout na adrese www.goethepardubice.org v sekci Naše akce/Fotogalerie.