Hlaste se na výtvarný kurz gymnázia!

Autor: Mgr. Daniel Koráb <korab(at)ghb.cz>, Téma: Výtvarná výchova, Vydáno dne: 10. 04. 2017

6. ročník družebního kurzu „Malířovna 2017“ na téma středověkBrány romantického statku s příznačným jménem „Malířovna“ se po dvou letech znovu otevírají !  Opět, jako v roce 2014, jimi projde dvacet nadšených malířských zájemců z gymnázia Vrchlabí i Havlíčkův Brod, aby zde v kráse přírodní  mohli  celý týden (od neděle 28.5. - do pátku 2.6. 2017)  šťastně  tvořiti.  Za touto branou nechají jistě rádi  školní starosti  a   stanou se tovaryši středověkých umění (umění vitráže, písařského i malířského). Letos na výtvarném statku budou  znít fanfrnochy středověkých hitů, vonět pečená kuřata i šustit pera ve středověkém skriptoriu. Malířskou dílnu - Lipnickou huť, povedou dva představení  malířského cechu sv. Lukáše,  mistr Hanzelík z Vrchovišť a  mistr Daniel Adan Korábník z Dýmkovic (Jan Salvet, Daniel Koráb). Masné krámy a šlachtárnu  Malířovny bude svou sekerou jistě dobře  obhospodařovati  mistr cechu řeznického, Petr z Vrchlabic, který pro miniatores i jejich mistry připraví skvělou hostinu.

 

Tak připravte středověký kostým a přijďte zpečitit svou účast s vyplněnou přihlašovací listinou (na fcb)!