Zájezd do Heidelbergu

Autor: Mgr. Eva Součková <souckova(at)ghb.cz>, Téma: Německý jazyk, Vydáno dne: 31. 01. 2017

Všichni studenti, kteří se učí německy, jsou zváni k návštěvě malebného města s nejstarší německou univerzitou.Dvoudenní exkurze do města na řece Neckar se uskuteční 20. a 21. dubna 2017. Na programu je prohlídka zámku, univerzity a historického centra města. Další informace o připravované cestě najdete na nástěnkách v kmenových třídách a na nástěnce vlevo od suplování. Přihlásit se mohou studenti od kvarty výše do 15. února ve sborovně u paní Grohmann nebo paní Součkové (souckova@ghb.cz).