Přihláška ke studiu na střední škole

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 20. 01. 2017Následujícím odkazem můžete stáhnout platný formulář přihlášky ke vzdělávání ve střední škole. Formulář lze vytisknout (stačí černobíle), vyplnit a doručit střední škole do konce února 2017. Zároveň je pro vás k dispozici vzor vyplněné přihlášky (pro uchazeče z 5. tříd i pro uchazeče z 9. tříd).

Informace k potvrzení od lékaře na přihlášce - Gymnázium Havlíčkův Brod nepožaduje na přihlášce ke studiu potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Pokud však chcete předat škole důležitou informaci o zdravotním stavu žáka mající vliv na průběh přijímacího řízení, máte samozřejmě možnost potvrzení o zdravotní způsobilosti v přihlášce vyplnit (popř. přiložit).