Zima a Vánoce - to je téma videotvorby z dílny kvartánů

Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková <simunkova(at)ghb.cz>, Téma: Informatika (ICT), Vydáno dne: 22. 12. 2016

Čekání na Vánoce si zpestřili studenti kvarty v hodinách ICT projektem zaměřeným na střih videa online pomocí editoru YouTube. Za použití vlastních videosekvencí a dalších zdrojů s licencí umožňující jejich úpravu (CC BY) vytvořili zdařilá minutová dílka.Čekání na Vánoce si zpestřili studenti kvarty v hodinách ICT projektem zaměřeným na střih videa online pomocí editoru YouTube. Za použití vlastních videosekvencí a dalších zdrojů s licencí umožňující jejich úpravu (CC BY) vytvořili zdařilá minutová dílka. Kromě samotného střihu videa si každý vymyslel vlastní scénář, vybral vhodnou hudbu, vyřešil titulky...

Práce bylo hodně, ale kvartáni pracovali s velkou chutí a tak i dost napjatý časový plán zvládli - samotnému střihu v online editoru totiž předcházelo seznámení s problematikou pomocí ozvučené automatické prezentace či editace v desktopové aplikaci.

Editor YouTube byl zvolen z důvodu své dostupnosti a také kvůli tomu, že editace videa v tomto případě neklade velké nároky na hardware - což je obecně při tvorbě videa velký problém. Díky rychlému připojení na Internet, kterým škola disponuje, bylo možné služby online editoru využít i při práci z více stanic najednou.

Práce jsme rozdělili do kapitol dle námětu. Jelikož se u většiny studentů jedná o první vlastní dílo, prosíme ctěné diváky o shovívavost. Věříme, že i přes nedokonalost i k vám přineseme trochu radosti z vánočního času.

Spolu s kvartou přeji příjemné zážitky a klidné svátky vánoční.

Z. Šimůnková

Advent - těšíme se na Vánoce

Přípravy - pečení cukroví, příprava dárků či přáníček

Vánoční nálada 

Zima