Výsledky maturit řadí brodské gymnázium k předním školám v regionu

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 12. 2016

Výsledky státní části maturitní zkoušky jsou každoročně zajímavou příležitostí ke srovnání různých středních škol. Je potěšující, že maturanti naší školy si v tomto srovnávání dlouhodobě vedou velmi zdatně.

Výsledky státní části maturitní zkoušky jsou každoročně zajímavou příležitostí ke srovnání různých středních škol. Je potěšující, že maturanti naší školy si v tomto srovnávání dlouhodobě vedou velmi zdatně.

Ve všech předmětech státní maturitní zkoušky se naši studenti i v roce 2016 vyšvihli vysoko nad celostátní průměr, například v didaktickém testu z matematiky dosáhli maturanti ze všech středních škol v ČR průměrně 54,3% úspěšnosti, maturanti ze všech gymnázií v ČR 71,4% úspěšnosti a maturanti na brodském gymnáziu 84,1% úspěšnosti - o téměř 13 procentních bodů tak přeskočili běžný gymnaziální průměr. Celkový stav dlouhodobých výsledků pak shrnují níže uvedené grafy.

Výsledky maturit 2011 - 2016

Výsledky maturit 2011 - 2016

Výsledky maturit 2011 - 2016

Výsledky státních maturit pochopitelně nejsou rozhodujícím kritériem pro posouzení kvalit školy, poskytují pouze dílčí, omezenou informaci. Z hlediska gymnaziálního typu vzdělávání je důležitějším hlediskem úspěšnost absolventů při studiu a absolvování vysokých škol. Jistý obraz o úspěšnosti brodských gymnazistů si lze udělat z medailonů absolventů, kteří v posledních dvou letech dorazili na setkání současných studentů a absolventů, jež najdete zde: Setkání studentů a absolventů školy 2015  a zde: Setkání studentů a absolventů školy 2016. Rozhovory s našimi absolventy dávnějšími i nedávnějšími pak naleznete zde: Rozhovory s absolventy.

Ani toto kritérium však není vyčerpávající, dalším střípkem do ucelenější mozaiky je mj. zpětná vazba studentské i rodičovské veřejnosti, kterou na brodském gymnáziu každoročně mapujeme a vyhodnocujeme.