Setkání současných studentů a absolventů školy

Autor: Mgr. Ondřej Láska <laska(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 12. 2016

Dne 21. 12. 2016 se uskuteční druhý ročník setkání současných studentů s absolventy školy. Akce začne v 10:00 a celý program poté vyvrcholí minikonferencí vybraných absolventů mezi 13:00 - 15:00.

Ve středu 21. 12. 2016 se od 10:00 uskuteční 2. ročník „Setkání absolventů a současných studentů gymnázia“. Podobně jako v loňském roce se akce těší velkému ohlasu. Zúčastní se ji kolem čtyřiceti absolventů školy. V textu najdete jejich seznam i podrobnější program akce.

Absolventy, kteří se přijdou podělit o své zkušenosti, jsme seřadili dle jejich odborné profilace:

1. PRÁVO, JUSTICE

Tomáš Novotný, absolvent 2003, MU Brno, Právnická fakulta. Advokátní zkoušky složil v roce 2013. V současnosti vede vlastní advokátní kancelář v Havlíčkově Brodě. Je držitelem C1 certifikátu ILEC (International Legal English Certificate) University of Cambridge.

2. MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Aneta Zachová, absolventka 2012, MU FSS, mezinárodní vztahy a žurnalistika, v rámci Erasmu studijní pobyt v Římě, stáž ve Florencii, dobrovolnictví na EXPO Milán

3. EKONOMICKÁ STUDIA

Jiří Halák, absolvent 2012, VŠE Praha, Fakulta financí a účetnictví, Mgr. obor – Finance a oceňování podniku. Zaměstnání: brigádně v bance, dále v účetní firmě a současnosti v advokátní kanceláři Kubištová & CO, v. o. s.

Lenka Brečková, absolventka 2013, VŠE Praha, Fakulta národohospodářská, Bc. obor – Národní hospodářství, Mgr. obor – Regionalistika a veřejná správa (4. ročník).

Lukáš Novák, absolvent 2016, VŠE Praha, Národohospodářská fakulta, obor – Ekonomie (1. ročník).

Pavlína Vaněčková, absolventka 2016, MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta, obor – Finance a právo (1. ročník).

4. MARKETING

Ondřej Rázl, absolvent 2009, UTB Zlín, Fakulta multimediálních studií, obor - Marketingová komunikace. Zaměstnán na Krajském úřadu Kraje Vysočina, Odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů. Další praxe z Hitrádia Vysočina, HBin a dalších regionálních médií.

5. POLITOLOGIE

Radek Halamka, absolvent 2009, UK Praha, Fakulta sociálních věd, Bc. obor Ekonomie a politologie a mezinárodní vztahy, Mgr. obor -  finance, finanční trhy a bankovnictví na UK (Mgr.). V rámci Erasmu studijní pobyt na Lund University (Švédsko). Zaměstnání: Enclude - investiční bankovnictví (Velká Británie), Global Alliance for Banking on Values - organizace etických bank (Nizozemsko), Accenture - finanční oddělení (ČR).

Jiří Král, absolvent 2015, MU Brno, obor – Žurnalistika a Politologie (2. ročník).

6. LÉKAŘSTVÍ (VŠEOBECNÉ A ZUBNÍ)

Dana Dohnalová, absolventka 2007, UK Praha, Lékařská fakulta HK, obor – Všeobecné lékařství. Zaměstnána na neurologickém oddělení v Nemocnici HB.

Martin Pertl, absolvent 2005, UK Praha, Lékařská fakulta HK, obor – Všeobecné lékařství. Zaměstnán na ortopedickém oddělení Nemocnice HB. Dále působí jako týmový lékař u fotbalového a hokejového týmu.

Martin Kubát, absolvent 2007, MU Brno, Lékařská fakulta, obor – Všeobecné lékařství. Zaměstnán ve Fakultní nemocnici Brno – pracoviště dětské medicíny, obor - dětská chirurgie.

Eva Fürstová, absolvent 2011, UK Praha, 2. lékařská fakulta všeobecné lékařství (6. ročník), členka akademického senátu UK.

Sára Schwarzová, absolventka 2015, UK Praha, 1. lékařská fakulta, obor – zubní lékařství (2. ročník).

7. další ZDRAVOTNÍ OBORY

Aneta Honzárková, absolventka 2013, ČVUT Praha, Fakulta biomedicínského inženýrství, obor - Fyzioterapie.

Eliška Krýsová, absolventka 2015, UK Praha, přírodovědná fakulta, obor – Molekulární biologie a biochemie organismů. Zaměstnání na Ústavu organické chemie a biochemie v Praze, oddělení Molekulární biologie a biochemie, laboratoř Proteázy lidských patogenů – výzkum HIV viru.

8. TECHNICKÉ OBORY – ARCHITEKTURA A STAVEBNÍ OBORY

Lenka Půžová, absolventka 2010, ČVUT Praha a VUT Brno, Fakulta architektury, obor – Architektura a urbanismus (6. ročník). Pracovní stáže u SINC s.r.o. (Svitavy 2013), Pacak architecture (Brno 2014), Cummins&Voortman (Dublin 2016).

9. TECHNICKÉ OBORY – STROJNÍ, dopravní A NANOMATERIÁLY

Ondřej Paclík, absolvent 2006, Univerzita Obrany, nyní pilot 213. letky v Čáslavi.

Václav Stejskal, absolvent 2006, ČVUT Praha, Fakulta dopravní, Ústav letecké dopravy, obor - Profesionální pilot. Zaměstnání: dopravní pilot (2012-doposud), úřad pro civilní letectví (2010-2012). Několik krátkodobých zahraničních stáží Eurocontrol (Lucemburk). V letech 2012-2016 pravidelné typové výcviky FLIGHTSAFETY International (Dallas + Wichita - USA).

Patrik Bouchal, absolvent 2015, VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor Základy strojního inženýrství (2. ročník).

Jakub Zíka, absolvent 2015, VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor Základy strojního inženýrství (2. ročník).

Jan Sláma, absolvent 2014, Technická universita Liberec, fakulta Mechatroniky, obor Nanomateriály (2. ročník).

Vít Petrík, absolvent 2009, ČVUT, dopravní letadlová a transportní technika se zaměřením na konstrukci

 Martin   Šoupal, absolvent 2016, Univerzita obrany, Fakulta vojenské technologie (1. ročník).

10. TECHNICKÉ OBORY – IT

Jaroslav Prodělal, absolvent 2002, MU Brno, fakulta informatiky, obor Aplikovaná informatika (nedokončeno). Pracovní zkušenosti - nejprve dlouholeté brigády v oboru programování, dále zkušenosti s vlastním podnikáním. Nejprve internetová kavárna a poté firma zaměřená na IT - Oldany group.

Ondřej Václavek, absolvent 2005, ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Bc. obor – Tvorba software, Fakulta elektrotechnická, Bc. obor Manažerská informatika, Ing. obor – Ekonomika a řízení energetiky. V současnosti podniká v IT oboru. Dále účast na různorodých projektech včetně státních zakázek a mezinárodních projektů jako senior programátor.

Kristina Bártová, absolventka 2007, UK Praha, Matematicko-Fyzikální fakulta, obor – Informatika. Nyní programátorka ve společnosti Skype (Microsoft).

Martin Hyrš, absolvent 2008 VUT FIT Brno, bioinformatika a biocomputing, v současnosti doktorské studium.

11. Žurnalistika

Anna Martincová, absolventka 2009, UK Praha, Fakulta sociálních studií, obor – Žurnalistika, dále obor – Bezpečnostní studia. Zaměstnána jako redaktorka ČT (denní zpravodajství ČT24, dále pořad Týden v politice, a také parlamentní zpravodajka).

12. UČITELSTVÍ

Lucie Slezáková Misařová, absolventka 2003, Bc. studium na UHK a Mgr. MU Brno, Fakulta pedagogická, obor – Speciální pedagogika. Zaměstnána na UHK jako vedoucí Střediska Augustin – středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami (Poradenské centrum UHK).

Lenka Michálková, absolventka 2009, UHK, Fakulta pedagogická, Bc. obor – Sociální patologie a prevence a Mgr. obor – Sociální pedagogika a Mgr. obor – Sociální politika a sociální práce. Zkušenosti s au-pair v USA, dále s programem Flatbuddy ve Velké Británii.

13. KNIHOVNICTVÍ

Lucie Machová, absolventka 2006, MU Brno, informační studia a knihovnictví. Zaměstnána v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

 14. HUMANITNÍ STUDIA

Tereza Machovcová, absolventka 2010, Univerzita Pardubice, Filosofická fakulta, Bc. obor – Ochrana hmotného dědictví + historie, Mgr. obor – Kulturní dějiny – péče o kulturní dědictví. Zaměstnána v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě jako Galerijní edukátor.

Petr Tvrdý, absolvent 2009, dvoj obor na UK Praha a Policejní akademii, Filozofická fakulta UK a Fakulta bezpečnostně právní, obor – Historie a Bezpečnostně právní studia. Působil jako průvodce na Legiovlaku (Československá obec legionářská) a na zahraniční stáži ve Vídni.

Radek Šauer, absolvent 2004, MU Brno, Filosofická fakulta, obor – archivnictví (nedokončeno). Pracovní zkušenosti: copywriting a PR pro řadu periodik, textař a obsahový manažer pro e-shop Pneumatiky.cz, vedoucí blogu české O2 a přispěvatel na blog České Spořitelny.

Karel Kadečka, Policejní akademie, Bc. obor – Bezpečnostní právní studia, MU Brno, Fakulta sportovních studií, Mgr. obor – Tělesná výchova. Dříve u PČR jako dopravní inženýr, nyní pro město Havlíčkův Brod na úseku dopravního

Adam Čapek, MU Brno, Fakulta sportovních studií, obor – Rozhodčí florbalu (1. ročník).

15. PSYCHOLOGIE

Jan Sojka, absolvent 2007, FSS MUNI, psychologie, sociologie, politologie. studijní pobyt Queen's university, Velká Británie. nyní: Soukromá psychologická ambulance - psycholog, psychoterapeut

 16. UMĚLECKÉ OBORY

Michal Martinec, absolvent 2012, FAMO Písek, filmová režie.

Barbora Gadlinová, studentka v letech 2008-2015, University College Northern Denmark, Business and Technology, obor – Design.

 17. LINGVISTIKA

Karolína Trtíková, absolventka 2011, UP Olomouc, Filosofická fakulta, obor Čínská filologie. Zahraniční studijní stáž v Kunmingu (Čína) a roční zahraniční studijní stáž v Chongpingu (Čína). Pracovní zkušenosti jako au-pair ve Velké Británii, stáž v čínské firmě Dreamboat, spolupráce s Konfuciovou akademií, účast na sinologické konferenci v Brně, atd.

Klára Švecová, absolventka 2013, MU Brno, Filosofická fakulta, Bc. obor – Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, cestovní ruch a služeb a Mgr. obor – Překladatelství ruského jazyka. Zahraniční stáže: studium na Běloruské státní univerzitě v Minsku, studium na Nižegorodské státní univerzitě N. I. Lobačevského v Nižním Novgorodě.

Libuše Janáčková, absolventka 2016, MU Brno, Filosofická fakulta, obor – Francouzský jazyk a literatura, Český jazyk a Literatura (1. ročník).

18. další PŘÍRODOVĚDNÉ OBORY

Luboš Paznocht, absolvent 2010, ČZU Praha, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojům, obor – Výživa a potraviny. V současnosti doktorský studijní program obor – Zemědělská chemie.

Lukáš Edr, absolvent 2015, ČZU Praha, fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, obor – Veřejná správa v zemědělství a krajině.

 

První část setkání proběhne ve třech učebnách gymnázia, kde absolventi představí své studijní obory, zkušenosti s přijímacím řízením a samotným studiem, případně přechod do pracovního procesu a jejich současnou práci. Dále bude následovat jakási minikonference určená primárně pro studenty 4. ročníků. Dosud jsme domluveni celkem s pěti absolventy, kteří se k naší velké radosti uvolili prezentovat podrobněji specifika své práce a odbornější problémy, kterým se věnují. Níže uvedená tabulka přináší program jednotlivých učeben, který se může aktualizovat dle momentální situace a také přibližný program minikonference. Každý z absolventů během cca 10 minut představí své studijní a pracovní zkušenosti, následovat bude diskuse. Po ukončení setkání nabízíme absolventům krátkou prohlídku školy a neformální společenské posezení. Setkání je otevřeno i všem dalším absolventům, pro usnadnění organizace se hlaste na mail ghb.setkaniabsolventu@gmail.com.

 

Na setkání srdečně zveme všechny současné studenty i profesory školy!!!

Harmonogram setkání