Podzim a ICT (koláže, sdílené prezentace, soutěže, exkurze, ...)

Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková <simunkova(at)ghb.cz>, Téma: Informatika (ICT), Vydáno dne: 08. 12. 2016

Podzim přinesl do hodin ICT různé aktivity - prohlédněte si koláže sekundánů, prezentace o novinkách v IT z dílny kvarty či plakáty, které vytvořili kvintáni k tématu historie počítačů při příležitosti konání naší výstavy. Také výborné výsledky v soutěžích Bobřík informatiky a Junior Internet či postřehy z exkurze stojí za pozornost...



Podzim ve fotografii

Tradiční náplní hodin ICT v sekundě je úprava fotografií. Letos se sekundáni vydali do přírody a sami nafotili mnoho podzimních záběrů, které nasdíleli se svými spolužáky. Z těchto fotek vznikly pomocí online editoru Pixlr Express podzimní koláže.

K. Debnárová
F. O. Jadrný
A. Glattová
J. Chalupa

V. Jakůbek
M. Mišková
V. Poříz
M. Růžková

J. Venc
B. Navrátilová
J. Vacková
Z. Černá

Plakáty k výstavě historických počítačů

 Během dne otevřených dveří, který proběhl 16. listopadu 2016 měli návštěvníci možnost navštívit výstavu historické výpočetní techniky, kterou zorganizoval pan profesor RNDr. J. Kocman. Pro tuto příležitost připravili studenti kvinty v rámci skupinového projektu plakáty mapující historii dílčích hardwarových částí - výpočetních prvků, pamětí či periferií. Jejich práce jsou vystaveny na chodbě vedle učebny ICT.

Výstava zaujala návštěvníky z řad veřejnosti i naše studenty, kteří měli možnost instalované exponáty shlédnout během výuky.

Výstava 2016

Novinky v IT mapovala kvarta

Byť i Internet a jeho historie by zasluhoval vlastní výstavu, kvartáni se na závěr tohoto tématu věnovali novinkám hardwaru a služeb spojených se sítěmi. Ve dvojicích pomocí sdílení na svém Google disku vytvořili prezentace a pro naše čtenáře je také zpřístupnili. Pokud vás zajímá samořídící auto, WiFi varná konvice či webový portál pro ty, co rádi dostávají pohledy, pusťte si jejich prezentace online.

Exkurze do B:TECH

Vybraní studenti vyššího gymnázia se v polovině listopadu zúčastnili exkurze do havlíčkobrodské firmy B:TECH, aby se seznámili s její činností v oblasti průmyslové automatizace. Úvodní prezentaci k seznámení se zaměřením firmy, její filozofií a oblastmi působení velmi poutavým způsobem přednesl generální ředitel firmy pan Igor Zahrádka.

V další části exkurze se studenti seznámili s konkrétními procesy, které je nutné řešit při automatizaci výroby například v odvětví potravinářství, energetiky či úpravy vod.

Jelikož firma B:TECH řeší mnoho svých zakázek pro zahraničí, je kromě technického vzdělání důležitá i jazyková průprava. Jak zdůraznil pan ředitel Zahrádka, dobrá znalost dvou cizích jazyků je v současné době nutností. Proto, kromě výzvy ke studiu technických oborů, zaznělo i doporučení ke vzdělávání v této oblasti.

BTECH1
BTECH3
BTECH2

Úspěchy v soutěžích

 Podzimní měsíc listopad je termínem konání soutěže Bobřík informatiky, ve které letos Martin Kosprd ze sekundy navázal na úspěchy svých starších spolužáků v minulých letech a s plným počtem bodů se v národním online kole umístil mezi vítězi své kategorie. Podrobné výsledky našich studentů najdete v samostatném článku.

 Naopak, nový termín konání měla letos soutěž Junior Internet. Martin Hajný a Robin Sitař se zúčastnili i přípravných kempů a úspěch na sebe nenechal dlouho čekat - web Zásuvčička z jejich dílny obsadil 3. příčku v kategorii Web i v kategorii Design. Detaily naleznete na webu soutěže.