Podzimní třídní schůzky a vstup do školy

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 27. 10. 2016

Tradiční setkání rodičů a pedagogů se uskuteční ve středu 9. listopadu od 16.00 hodin. Vzhledem k rekonstrukci Štáflovy ulice se do budovy školy vstupuje i z ní vystupuje vchodem ze hřiště.

Tradiční setkání rodičů a pedagogů na půdě školy se uskuteční ve středu 9. listopadu od 16.00 hodin. Vzhledem k rekonstrukci Štáflovy ulice se do budovy školy vstupuje i z ní vystupuje vchodem ze hřiště.

Schůzky začínají v učebnách jednotlivých tříd, kde třídní učitelé rodičům předají komplexní informaci o vzdělávacím i výchovném procesu od počátku školního roku. Poté mohou zákonní zástupci navštívit jednotlivé vyučující a konzultovat s nimi konkrétní předměty a související výchovná a vzdělávací témata.    

Samotným schůzkám předchází setkání třídních důvěrníků v rámci Sdružení rodičů a přátel gymnázia. Jednání SRPG začíná v 15.00 v posluchárně chemie. 

Vcházející i vycházející mohou používat oba dva vstupy do školy ze hřiště. V případě potíží zvoňte na sekretariát. Zároveň rodiče žádáme, aby se svými vozidly z bezpečnostních a kapacitních důvodů během schůzek neparkovali v areálu hřiště. Děkujeme za pochopení.