Úspěšnost absolventů při přijímaní na VŠ - rok 2015

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 13. 09. 2016

Absolventi GHB jsou již tradičně velmi úspěšní při přijímání na další studium, především na vysoké školy. Škála vysokých škol, na kterých studují naši absolventi, je velmi široká a zahrnuje především kvalitní a prestižní vysoké školy. V tabulce jsou uvedeny podrobnější informace o dalším působení absolventů z roku 2015.

Absolventi GHB jsou již tradičně velmi úspěšní při přijímání na další studium, především na vysoké školy. Škála vysokých škol, na kterých studují naši absolventi, je velmi široká a zahrnuje především kvalitní a prestižní vysoké školy. V tabulce jsou uvedeny podrobnější informace o dalším působení absolventů z roku 2015.

Obory VŠ:Třída: Oktáva A
(počet/% z maturantů)
Třída: Oktáva B
(počet/% z maturantů)
Třída: Čtvrtá
(počet/% z maturantů)
Celkem:
(počet/% z maturantů)
- technické7/26,928/36,366/20,0021/26,92
- přírodní vědy3/11,543/13,635/16,6711/14,10
- zemědělství 1/4,551/3,332/2,56
- lékařství, farmacie4/15,384/18,186/20,0014/17,95
- pedagogika1/3,852/9,092/6,675/6,41
- právo1/3,852/9,091/3,334/5,13
- ekonomika2/7,69 4/13,346/7,69
- veřejná správa1/3,851/4,55 2/2,56
- humanitní vědy5/19,23 3/10,008/10,27
Přijato na VŠ:24/92,3121/95,4528/93,3473/93,59
Pomaturitní studium:2/7,691/4,551/3,334/5,13
Zaměstnání:001/3,331/1,28

Úspěšnost absolventů GHB v roce 2014

Úspěšnost absolventů GHB v roce 2013

Úspěšnost absolventů GHB v roce 2012

Úspěšnost absolventů GHB v letech 2002 - 2011