Ohlédnutí za studentskou minikonferencí

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Projekty a exkurze, Vydáno dne: 09. 09. 2016

Studentskou minikonferencí vyvrcholil v závěru loňského školního roku první ročník povinné tvorby seminárních prací na našem gymnáziu. V článku přinášíme drobnou slovní i vizuální reflexi.

Od školního roku 2015/2016 patří k povinnostem studentů předposledních ročníků sepsání seminární práce. O tom, že první frekventanti se tohoto úkolu zhostili zdárně, se mohli přesvědčit mj. všichni účastníci studentské minikonference, která proběhla 28. června 2016 a na níž výsledky své práce prezentovali ti studenti, jejichž texty vyučující ohodnotili jako nejlepší.

Konference sama byla primárně určena studentům druhého ročníku vyššího studia a byla rozdělena do sekce humanitní a přírodovědné. V rámci přírodních věd se prezentovali studenti se svojí tvorbou a svými zkušenostmi takto: Kateřina Kabrdová: Karcinom prsu (biologie); Hana Šmídová: Vliv kouření na lidský organismus (biologie); Monika Grygarová: Redoxní reakce (chemie); Jáchym Bártík: Tvorba počítačových her v prostředí Unity (ICT); Veronika Tomšovská: Infekční žloutenky (biologie); Anna Bergerová: Vývoj a šlechtění psů (biologie); Jakub Podrábský: Mravenčí svět (biologie); Tomáš Koťara: Nalezne virtuální realita využití? (ICT). V humanitních vědách předvedli výsledky své činnosti studenti takto: Michaela Zlatová: Vývojová psychologie – rozdíly mezi pohlavími (ZSV); Veronika Holubová: Analýza poetiky raných románů Julese Verna (český jazyk); Tereza Řiháková: Čína – nastávající politická velmoc (ZSV); Kristina Čeplová: Autismus u dětí (ZSV); Jan Doškář: Volba prezidenta Spojených Států Amerických (zeměpis); Simona Suchomelová: Šachová partie aneb psychologický souboj dvou myslí (ZSV); Barbora Šedová: Subkultura hippies (ZSV).

Všichni, kteří své texty na konferenci prezentovali, odvedli poctivou a dobrou práci a patří jim za to upřímný dík, stejně jako všem ostatním studentům, kteří svůj úkol zvládli na výbornou. Pevně doufáme, že své texty nenechají ležet ladem a že je rozvinou třeba do podoby středoškolské odborné činnosti a budou tak inspirovat své následovníky z nižších ročníků.   

 

talent