Vcházení do gymnázia

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 29. 08. 2016

Vzhledem k rekonstrukci Štáflovy ulice budou pedagogové, studenti, rodiče i široká veřejnost až do odvolání do budovy školy vstupovat i z ní vystupovat vchodem ze hřiště.

Vzhledem k rekonstrukci Štáflovy ulice budou pedagogové, studenti, rodiče i široká veřejnost až do odvolání do budovy školy vstupovat i z ní vystupovat vchodem ze hřiště.

Všichni vcházející i vycházející budou používat ten ze vstupů do školy, který je bližší Horní ulici a vchodové bráně. Studenti a zaměstnanci školy se do nitra budov dostanou přes svůj čip, ostatní budou u vchodových dveří zvonit na sekretariát.