Příroda objektivem - další úspěchy i nový termín

Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková <simunkova(at)ghb.cz>, Téma: Informatika (ICT), Vydáno dne: 28. 08. 2016

Pokud jste během prázdnin fotili a máte záběry s tématem Krása květů nebo Zapomenutá údolí, neváhejte své tři nejlepší výtvory - fotky mohou být i upravené - zaslat do 15. září v rámci právě probíhajícího třetího kola soutěže Příroda objektivem.Právě probíhá třetí kolo celoroční fotosoutěže určené soutěžícím z celé republiky a všech věkových kategorií, kterou pořádá za podpory MŠMT sdružení Mladí ochránci přírody. Naši studenti se úspěšně zúčastnili již minulého ročníku a letos je našich účastníků opět více.

Na začátku prázdnin obdrželi účastníci druhého kola diplom za své umístění a jistě největší radost z něj měla Ivana Horáčková z bývalé kvinty, která v tomto kole s přehledem zvítězila ve své kategorii - její tři fotky obsadily první tři příčky kategorie B a v celkovém pořadí jarního kola bylo lepších jenom 7 fotek dospělých autorů.

Rodinka

V přehledu souhrnných výsledků za obě kola najdeme v kategorii nejmladších na 5. místě Václava Sedláčka ze sekundy a v kategorii B na prvním místě výše zmiňovanou Ivanu a na 3. místě jejího spolužáka z kvinty Jana Šimůnka. I fotky dalších našich studentů získaly v kategorii B dobré bodové ohodnocení - Maria Šimůnková je na 10. místě, Cai Yang na 15. místě a do první poloviny se vešel i Roman Roubínek, který se do soutěže zapojil až v druhém kole.

Pokud jste během prázdnin fotili a máte záběry s tématem Krása květů nebo Zapomenutá údolí, neváhejte své tři nejlepší výtvory - fotky mohou být i upravené - zaslat do 15. září. Kromě srovnání svých fotek s fotkami vrstevníků to může být i motivace pro další fotoprocházky.