Schůzka zájemců (přihlášených i nepřihlášených) o umělecký kurs!!!

Autor: Mgr. Aleš Říman <riman(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 03. 05. 2016

Vyzýváme všechny zájemce, kteří se chtějí zúčastnit uměleckého kursu, aby se dostavili ve čtvrtek 5. 5. 2016 o velké přestávce do ateliéru VV!!! Účast nutná!!!

Umělecký kurs 2016 začíná přesně za měsíc, a proto je nanejvýš nutné, aby se zájemci (přihlášení, i ti, kteří prozatím váhají) sešli, převzali nezbytné formuláře a vyslechli si zásadní informace, které se kursu týkají. 

Schůzka všech tří sekcí (literární, výtvarná, hudební) se koná ve čtvrtek 5. 5. 2016 o velké přestávce v ateliéru VV. Účast všech nezbytně nutná, pokud se ze zdravotních či jiných důvodů schůzky nemůžete zúčastnit, prosím, ozvěte se mi na mailovou adresu riman@ghb.cz.

Za pořadatele kursu Aleš Říman