Informace pro uchazeče, kteří konali přijímací zkoušku

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 18. 04. 2016

Článek obsahuje stručné oznámení o tom, kdy a jak budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstva školství ČR poskytne výsledky přijímacích testů pro čtyřletý obor studia nejpozději ve čtvrtek 21. dubna 2016 do 24.00 a výsledky přijímacích testů pro osmiletý obor studia nejpozději v pátek 22. dubna 2016 do 24.00. Gymnázium Havlíčkův Brod poté na základě svých kritérií zveřejní výsledky přijímacího řízení zde na webových stránkách a ve vestibulu školy. 

Žádáme všechny uchazeče, aby sledovali tento web. Podrobný časový harmonogram postupu v rámci přijímacího řízení zveřejníme bezprostředně poté, kdy k nám dorazí výsledky přijímacích testů z ministerstva.