Badatelské centrum – prostor pro učení pozorováním a experimenty

Autor: Mgr. Pavla Kotnová <kotnova(at)ghb.cz>, Téma: Projekty a exkurze, Vydáno dne: 05. 04. 2016

  Badatelské centrum našeho gymnázia přivítalo ve dnech 30. a 31. března 2016 zájemce o přírodní vědy ze základních škol. V centru byl připraven bohatý program na šesti odborných pracovištích, na nichž si mohli žáci vyzkoušet práci se špičkovými přístroji a vybavením vlastníma rukama. Akce přinesla nejen poučení, ale i zábavu a zajímavý pohled na svět kolem nás očima moderních přístrojů.Vedení odborných lekcí zajistili učitelé biologie, chemie a fyziky z naší školy a žákům rozdělených do malých skupinek po dvou až třech se mohli individuálně věnovat. Žáci si vyzkoušeli izolaci DNA, práci se spektrometrem a termokamerou. Na pracovišti optiky sestavovali Keplerův dalekohled, pomocí vysokorychlostní kamery natáčeli prasknutí balónku i další samostatně navržené experimenty, krásné pohledy do mikrosvěta jim umožnila Nomarského kontrastní mikroskopie. Ve všech lekcích byl kladen důraz na vlastní práci žáků.

V tomto školním roce se Badatelské centrum otevře pro základní školy ještě dvakrát a mladé badatele přivítá i v dalších letech.